Actualiteit gegevens: 11-03-2022

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
41103
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
7 september 1965
Kadaster deel/nr: 
82854/191
Internationaal Kenteken: 
Ja

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Drenthe
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
De Wolden
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Zuidwolde
X-Y coördinaat: 
225933 - 523565

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

BOERDERIJCOMPLEX bestaande uit:

- Een in ambachtelijk traditionele stijl gebouwde BOERDERIJ, typologisch behorend tot het hallehuis-type met een middenlangsdeel. Het dwars voorgeplaatste woonhuis verschaft het gebouw een monumentaal karakter. In 1967 is een restauratieplan in uitvoer gebracht in opdracht van mevrouw J. Mulder-van Hees. Het plan was gemaakt door architect T. Sikma uit Nunspeet.

- Scheef achter de boerderij gelegen BIJSCHUUR gebouwd in een ambachtelijk traditionele stijl.

- Scheef achter de boerderij gelegen BIJSCHUUR gebouwd in een ambachtelijk traditionele stijl.

- Scheef naast de boerderij gelegen STOOKHUT gebouwd in een ambachtelijk traditionele stijl. De detaillering is verstoord.

Het in een ambachtelijk traditionele stijl gebouwde complex dat in verschillende stadia is ontstaan, draagt als oudste datum het jaartalanker 1732. De erfaanleg met leilinden voor het woonhuis en de bestrating met zwerfkeien is van belang. In 1967 is een restauratieplan voor het woonhuis uitgevoerd in opdracht van mevrouw J. Mulder-van Hees.

Omschrijving

- BOERDERIJ bestaande uit een dwars voorgeplaatst woonhuis en een achterliggende schuur. Het in baksteen opgetrokken woonhuis is gebaseerd op een rechthoekig grondslag en wordt gedekt door een hoog opgaand schilddak belegd met oud-hollandse pan; vier hoekschoorstenen met kappen; een brede geprofileerde daklijst; staafankers. In de westelijke zijgevel een jaartalanker met 1732. De gevel is asymmetrisch ingedeeld met links drie getoogde 15-ruits schuifvensters, in het midden een dubbele paneeldeur met stolpnaald en bovenlicht voorzien van snijwerk. Rechts twee keldervenster (diefijzers) en daarboven twee 15-ruits schuifvensters. De voorgevel is eveneens asymmetrisch en heeft rechtgesneden 15-ruits schuiframen, keldervensters met diefijzers; dubbele paneeldeur met stolpnaald met een bovenlicht met snijwerk in pilasteromlijsting. Oostelijke zijgevel symmetrisch ingedeeld met centraal een paneeldeur met stolpnaald, bovenlicht met snijwerk en pilasteromlijsting; aan weerskanten twee 15-ruits schuiframen. De schuur bestaat uit een constructie met ankerbalkgebinten, gemetselde gevels en een afgewolfd rietdak. Zijgevels met mestdeuren en (jongere) stalvensters; de achtergevel met jaartalanker 1794 heeft een getoogde baanderdeur met links een loopdeur met 4-ruits bovenlicht en rechts een 4-ruits zijlicht; staldeuren.

- Hoogopgaande asymmetrische BIJSCHUUR op langgerekte grondslag gedekt door een asymmetrisch rieten schilddak met gevlochten nok. Constructie met 4 etage ankerbalkgebinten; op de bovenste ankerbalk een schoorconstructie. Het noordelijke gedeelte heeft ankerbalkgebinten (waarop slieten) met daarop bokgebinten. Dit gedeelte heeft een gemetselde onderbouw. Voor het overige zijn de gevels in hout opgetrokken (deels potdekselwerk) en voorzien van toegangsdeuren en luiken.

- Asymmetrische BIJSCHUUR op langgerekt grondslag voorzien van ankerbalkgebinten en gedekt door een afgewolfd rietdak met gevlochten nok. Opbouw deels met een gemetselde onderbouw. Voor het overige in hout opgetrokken (deels potdekselwerk) en voorzien van toegangsdeuren.

- In baksteen opgetrokken STOOKHUT gebaseerd op een rechthoekig grondslag en gedekt door een schilddak belegd met oud-hollandse pannen (aan de zijde van de boerderij een topgevel). In vergelijking met het gebruikelijke type stookhut is hier een ruimere maatvoering toegepast.

Waardering

- Het boerderijcomplex is van cultuurhistorisch belang vanwege de afleesbare ontwikkeling van het boerenbedrijf, van architectuurhistorisch belang vanwege de vormgeving, het materiaalgebruik en de typologie. Daarnaast is het complex van stedebouwkundig belang, vooral vanwege de dominante betekenis in het beschermd gezicht Ten Arlo. Het complex is gaaf en uniek.

- De boerderij is van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang als hoofdcomponent van het complex.

- De overige opstallen zijn van belang in relatie tot het complex. De hoogopgaande bijschuur heeft vanwege de opbouw en constructie uniciteitswaarde.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
Jaten Arlo27921 VAZuidwolde
NeeTen Arlo2a7921 VAZuidwolde

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieBoerderijen, molens en bedrijvenBoerderij (M)

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
ZuidwoldeQ2158