Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
505179
Complexnummer
505161 - Winkelwoonhuizen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82901/140
Kadastrale aanduiding
Amsterdam R 4730
Hobbemastraat 8, 1071 ZA te Amsterdam

Omschrijving

Omschrijving

Linkerpand van een reeks van drie in donker baksteen uitgevoerde winkelwoonhuizen bestaande uit een winkel op de beganegrond, een eerste verdieping, tweede verdieping en een kapverdieping onder een schilddak bedekt met pannen.

De voorgevel heeft een hoge, deels verdiepte winkelpui waarbij boven de recht afgesloten etalageruit een hoog getoogd bovenlicht is aangebracht. Op de hoek met het Schapenburgerpad zijn twee driehoekige erkers tegen elkaar geplaatst, welke nog de originele overlappende afdekking hebben. Samen vormen zij een rechthoek op klossen. Onder de overstekende goot is een fries aangebracht in gele steen met kruismotieven tussen de rode steen. Om de perceelsbreedte van de panden te benadrukken zijn op de bouwmuur tussen het linker- en middelste huis kruisornamenten van gele steen aangebracht. Dit accent is ook terug te vinden in de pijlerachtige detaillering tussen de bogen van de winkelpanden.Dit effect wordt ondersteund door de kop van de muur tussen de twee winkelpuien (tegenwoordig met natuurstenen platen omkleed): de schacht van de muurpijler is teruggeplaatst, het kapiteel en de impost daarentegen zitten in één vlak met de gevel. De erkers boven de winkelpuien zijn als zelfstandige volumes vormgegeven; zij doorklieven schijnbaar het muurvlak en doorsnijden met hun pyramidedaken het bakstenen fries en de gootlijst. De erkers rusten op scherp gesneden consoles van berg- en baksteen en ontwikkelen zich via twee kraagsteentjes tot een zuivere driehoeksvorm. De verticale begrenzing wordt aan de linkerhoek door belijning en natuurstenen bekroning met floraal motief scherp geaccentueerd. Onder de erker aan de Hobbemastraat (aldaar de meest linkse) bevindt zich de ingangsportiek naar de bovenwoning. Rechts van de etalage de entree naar de winkel. In oorsprong waren de beglaasde paneeldeuren alle voorzien van een drieledig bovenlicht. Midden boven de twee H-vensters een dakkapel. De twee diepe huizen waartoe dit pand behoort hebben een gemeenschappelijke lichthof. Het trapportaal en de woonkamers zijn zeer royaal van maat. Op de tweede verdieping zijn de slaapkamers ondergebracht met de grote zolder als bergruimte. De voorgevel wordt verder geaccentueerd door de natuurstenen afwerking van de consoles en de eveneens natuurstenen hoekstenen boven de erkervensters.

De gevel aan het Schapenburgerpad heeft twee schuin omhooglopende vensterrijen en eindigt in een topgevel met twee flankerende hoog opgemetselde schoorstenen.

Waardering

In Rationalistische stijl vormgegeven winkelwoonhuis, deel uitmakend van een reeks van drie, van belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 505161. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis Winkelwoning