Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
506978
Complexnummer
506974 - Boerderijcomplex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82746/77
Kadastrale aanduiding
Oudega E 62
Opperbuorren-West 1, 9216 VM te Oudega

Omschrijving

STOOKHOK, opgetrokken na 1918 uit rode strengparssteen en gedekt door een met blauwgeglazuurde gegolfde Friese pannen belegd zadeldak met windveren. In het geheel oorspronkelijke interieur zijn nog aanwezig de met gesmoorde blauwe plavuizen belegde vloer en het rookgat met boezem.

Waardering: STOOKHOK van algemeen belang: - vanwege de visuele (en vroeger ook functionele) relatie met de andere complexonderdelen, - vanwege de hoge mate van gaafheid van ex- en interieur.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 506974. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Stookhok

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1918
1918
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M)

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing