Actualiteit gegevens: 20-11-2020

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
507093
Complexnummer: 
507092 - Bonifaciuskapel
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
20 mei 1997
Kadaster deel/nr: 
8733/14
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Friesland
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Noardeast-Fryslân
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Dokkum
X-Y coördinaat: 
196102 - 593025

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Een omvangrijk PROCESSIEPARK met TOEGANGSHEK, op het zogeheten Martelarenveld nabij de Bonifaciusbron, werd in 1925 ontworpen door Wolter te Riele en aangelegd door de kwekerij van T.O. Bosgra uit Burgum. Het park met paden heeft als het ware de vorm van een vlinder. De aanleg kan tot de Decoratieve tuinstijlen worden gerekend. Voor zowel het padenbeloop als de inrichting van het park met een groot monument voor de H. Bonifatius en kapellen met de kruiswegstaties leverde Wolter te Riele voorbeeldschetsen, geïnspireerd op vergelijkbare parken te Brielle, Boxmeer en Roermond. Tevens werden de fundamenten gelegd voor een bedevaartkapel in de zuidoost-hoek van het terrein. De verwerving van een naastliggend perceel weiland bood de gelegenheid het plan te wijzigen in de huidige vorm, zonder dat het padenbeloop ingrijpend werd gewijzigd. De in het oorspronkelijke ontwerp reeds voorziene kruiswegstaties werden pas veel later in het processiepark opgesteld. De bidkapellen met keramische voostellingen van de lijdensweg zijn vervaardigd door Jacques Maris uit Malden en in 1949 geplaatst. Het processiepark is in 1993 gerestaureerd door de Grondmij, waarbij de beplanting, die voornamelijk bestaat uit beuken, taxus en bloemen- en heesterborders, is hersteld en aangevuld en de slingerpaden opnieuw zijn bevloerd met schelpen. Het eveneens in 1993 vernieuwde bronwaterbassin met aftappunt, naar ontwerp van B.S. Adema Architecten, is van ondergeschikt belang.

Omschrijving

Het processiepark is aangelegd op een vrijwel rechthoekig terrein met een ingezwenkte westzijde die meebuigt met de weg rondom de zogeheten Bonifaciusbron; aan de oostzijde is de oude, rechte kavelsloot nog aanwezig. De indeling is vrijwel symmetrisch en bestaat uit een centrale as waarin een recentelijk vernieuwd bassin, divergerende slingerpaden vanuit de toegang, randpaden en kruisende paden. De loofbomen beplanting bestaat uit een beukensingel, en andere hoogopgaande bomen.

Het toegangshek tot het processiepark is aangelegd in 1934, gelijktijdig met de bouw van de kapel. Het bestaat uit vier hekpijlers gemetseld in gele bakstenen van een groot formaat en zijn elk bekroond met een bol waarop in laagreliëf een kruisband is aangebracht. Aan de pijlers hangen draaibare, ijzeren hekken. Aan de binnenzijde van de middenpijlers ijzeren vlaggestokhouders.

Waardering

Het processiepark uit 1925 met toegangshek uit 1934 is van algemene cultuurhistorische waarde:

- als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder van het katholieke réveil in de twintiger en dertiger jaren,

- als bijzondere uitdrukking van een historisch-religieuze continuïteit nabij de zogeheten Bonifaciusbron,

- vanwege de bijzondere betekenis van het complex wegens de wijze van inrichting, in het bijzonder de toepassing van de Decoratieve tuinstijl,

- als essentieel onderdeel van het gehele complex,

- vanwege de richtinggevende betekenis voor de stedebouwkundige uitbreiding ten zuiden van Dokkum, in het bijzonder voor de bebouwing langs de Bronlaan en het ontwerp van het woningbouwcomplex Bonifaciusplein,

- vanwege de hoge kwaliteit van de bebouwing en de historisch-ruimtelijke relatie van de kapel en het processiepark met de zogeheten Bonifaciusbron.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaBronlaan129101 VSBijDokkum

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieKastelen, landhuizen en parkenTuin, park en plantsoenWandelpark
Neeoorspronkelijke functieVoorwerpen op pleinen en dergelijkeErfscheiding(D)Toegangshek

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
DokkumB2023

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Decoratieve tuinstijlonbepaald

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19251925exactvervaardiging