Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
507511
Complexnummer
507509 - Haveltersluis
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82857/49
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Havelte Q 358
Bij Rijksweg NZ 11, 7971 CX te Havelte

Omschrijving

Inleiding

Pompgebouw uit 1925 gebouwd in de trant van de Art Nouveau en uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Het gebouw diende om water op te kunnen pompen naar een hoger gelegen kanaalpand en is gelegen in een daartoe gegraven kanaaltracé. De installatie is van jongere datum.

Omschrijving

Pompgebouw op rechthoekige grondslag en gedekt door een schilddak met verbeterde Hollandse pan, pirons en twee dakkapellen (waarin gekoppelde vierruits vensters); geprofileerde daklijst op klossen. De onderbouw is opgetrokken in gesinterde rode baksteen. De hoeken en randen van de landhoofden zijn uitgevoerd in hardsteen. De inlaten zijn voorzien van gewelven met hardstenen aanzet- en sluitstenen. De bovenbouw is opgetrokken in een ruwe rode baksteen met accenten in donker rode baksteen. De zuidzijde heeft twee rechtgesloten vensters voorzien van geglazuurde tegels als lekdorpel; neggeblokken en latei in hardsteen. De rechtervenster is blind; de linker voorzien van kalf en zesruits bovenlicht. Noordgevel vergelijkbare opbouw met in het midden een stichtingssteen 1925. Oost- en westgevel met een vrij gesloten karakter waarin toegangen zijn aangezet met een gemetselde stoep, neggeblokken en lateien.

Waardering

Pompgebouw van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang vanwege de ontwikkeling van de infrastructuur, de typologie, de vormgeving en het materiaalgebruik alsmede vanwege de ligging op het sluiseiland en in de nabijheid van het beschermd dorpsgezicht Havelte.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 507509. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Industrie Pompgebouw(M04)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1925
1925
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
invloeden