Complexgegevens

Complexnummer
507509

Omschrijving

Inleiding

Sluiscomplex bestaande uit een te beschermen sluiswachterswoning en een pompgebouw. De schutsluis is in 1992 gerenoveerd. Tijdens de renovatie zijn de afmetingen van de schutsluis gehandhaafd, de deuren en de bewegingswerken zijn vernieuwd, de sluishoofden zijn opnieuw opgemetseld en voorzien van de oorspronkelijke natuurstenen afdek- en stootranden. De ovale kolk is opnieuw opgemetseld. Het sluiscomplex vormt een sluiseiland waarop de dienstgebouwen zijn gelegen. Karakteristiek voor het sluiseiland is het niveau-verschil tussen het hogere en het lagere kanaalpand; dat uit zich bij voorbeeld in de groene landtong aan de zuidzijde. Op het sluiseiland liggen behalve de te beschermen onderdelen nog een pompgebouw uit circa 1950 en een kantoor uit circa 1980. Het sluiscomplex ligt naast het beschermd dorpsgezicht Havelte.

Waardering

Sluiscomplex van cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang vanwege de ontwikkeling van de infrastructuur, de typologie, de vormgeving en het materiaalgebruik alsmede vanwege de ligging van de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar (op het sluiseiland) als vanwege de ligging ten opzichte van het beschermd dorpsgezicht Havelte.