Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508319
Complexnummer
508309 - Title
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82676/85
Kadastrale aanduiding
Middelburg L 3923
Loskade 17, 4331 HW te Middelburg

Omschrijving

Inleiding

Herenhuis op hoek van Loskade en Goese Korenmarkt, gebouwd rond 1893 in Neo-Renaissance stijl.

Losstaande schuur/garage valt buiten de bescherming.

Omschrijving

Herenhuis van twee verdiepingen met een mezzanino, een kelder en een zolderverdieping, op min of meer rechthoekige plattegrond; afgeschuinde hoekpartij met ingang en uitkragende erker op verdiepingen. Gevels in roodbruine baksteen met gepleisterde plint, speklagen, banden, raamomlijstingen, deuromlijstingen. Schilddak met plat, gedekt met gesmoorde tuile du nord.

Zuidgevel drie traveeën breed met forse rustica-achtige plint bij kelderverdieping; begane grond met per travee een rondboogvensters met houten kozijnen met schuiframen; rijke raamomlijsting en tegeltableaux onder de vensters. Cordonlijst met daarboven verdiepingramen: drie houten kozijnen met schuiframen; onder deze vensters gekleurde tegeltableaux met griekse taferelen; ieder venster bekroond met een fronton.

Daarboven drie liggende vensters met middenstijl. Sobere gootlijst met kleine consoles.

Afgeschuinde hoek met trapje naar ingangspartij met rijke classicistische omlijsting en in nis zeer rijke in classicistische stijl uitgesneden, houten, dubbele deur met onder meer pilasters en frontons. Boven ingang een rond venster in gepleisterde omlijsting met voluten. Op verdiepingen houten, uitkragende erker, trapsgewijs verjongend tot een open bekroning met windroos; daken met zinken bekleding. Westgevel zelfde opbouw als zuidgevel, maar dan twee traveeën breed. Links van deze gevel een poort met rondboog, in zelfde uitvoering als rondboogvensters. Achtergevel (noord) in sober pleisterwerk.

Rijk interieur uit het eind van de 19e eeuw met onder meer originele voorhal met trapje met zijpilaren bekroond door vazen, klassicistische deuromlijsting, houten bankje; stucplafonds in voorhal, op hoofdverdieping, eerste verdieping; diverse originele schouwen.

Waardering

Hoekpand met zowel ex- als interieur van cultuur- en architectuurhistorische waarde. Van belang vanwege ensemblewaardenen gaafheid.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508309. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1893
1893
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Neo-Renaissance
invloeden