Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508457
Complexnummer
508456 - Ziekenboeg/Atlantikwall
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82640/46
Kadastrale aanduiding
Den Helder C 13437
Nieuweweg 23, 1784 PH te Den Helder

Omschrijving

Inleiding

Voormalig STAFGEBOUW van het ziekenboegcomplex, gebouwd in een Delftse School-achtige bouwtrant.

N.B. De voorzetramen in de vensters van het stafgebouw dateren niet uit de oorspronkelijke bouwperiode, maar zijn van recenter datum. Het souterrain bevatte in oorsprong een toegangsdeur die recentelijk is vervangen door een venster.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwd pand, bestaande uit een souterrain en een bèletage onder een verzonken zadeldak, in oorsprong gedekt met Hollandse pannen. De noklijn van het dak staat loodrecht op de Nieuweweg.

De constructie van het gebouw bestaat uit muren van gewapend beton, bekleed met baksteen. De dikte van de buitenmuren bedraagt circa 50 centimeter.

De voorgevel (N) heeft hoeklisenen en is vijf vensterassen breed. De vier buitenste vensterassen op de bèletage bevatten een rechthoekig betonnen kruisvenster met stalen luiken. De terugliggende ramen met roedenverdeling zijn van hout. De middelste as bevat de voordeur, bestaande uit een terugliggende segmentboogvormige deur met gecementeerde architraaf. De voordeur is bereikbaar via twee langs de gevel geplaatste steektrappen die uitkomen op een bordes voor de voordeur. Traptreden en bordes zijn vervaardigd van gewapend beton, de leuning van baksteen. Onder het bordes was in oorsprong een toegangsdeur tot het souterrain.

Beide kopgevels worden beëindigd door een tuitgevel met schouderstukken. De linkerzijgevel (O) heeft één centrale vensteras en bevat in het souterrain rechthoekig betonnen venster, waarvan de stalen luiken zijn verdwenen. Op de bèletage bevat de vensteras een betonnen kruisvenster als in de voorgevel. In de zolderverdieping is een klein betonnen vensterlicht aangebracht.

De rechterzijgevel (W) heeft in het souterrain een vensteropening met stalen luiken, in de zolderverdieping is een klein vensterlicht aangebracht.

De achtergevel (Z) heeft hoeklisenen en is drie vensterassen breed. Op de bèl-etage bevatten de drie assen een kruisvenster als in de voorgevel. In het souterrain bevindt zich in de middelste as een kleine rechthoekige deur met betonnen architraaf. De stalen luiken zijn verdwenen.

Waardering

Het voormalige stafgebouw is van algemeen belang als historisch functioneel-onderdeel van het complex "voormalig Duits ziekenboegcomplex" te Den Helder. Daarnaast heeft het object ensemblewaarde met de voormalige ziekenboeg en de voormalige opslagruimte met garage, die in dezelfde Delftse School-stijl zijn opgetrokken.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508456. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militair verblijfsgebouw Bureelgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1942
1942
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden
Elementen Delftse School