Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508483
Complexnummer
508481 - Logement Duitse Officieren
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82845/37
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder B 1775
Duinweg 2 B, 1789 AS te Huisduinen
Duinweg 2 A, 1789 AS te Huisduinen

Omschrijving

Inleiding

POORTGEBOUW van het complex "Logement Duitse Officieren", gesitueerd op het noordelijk deel van het erf, bij de officiële ingang.

Omschrijving

Poortgebouw, bestaande uit een poort met twee doorgangen en twee wachthuisjes aan weerszijden van de poort. Het poortgebouw is opgetrokken in (gewapend) beton, bekleed met baksteen. De constructieve onderdelen en details, zoals de plinten, aanzet- en sluistenen van de bogen, de afdekplaten van de poort, de lekdorpels en lateien van de wachthuisjes en de gootlijsten op consoles, zijn vervaardigd van sierbeton, ter imitatie van natuursteen.

Het centrale gedeelte van het poortgebouw wordt gevormd door twee rondboogvormige doorgangen, die afgesloten kunnen worden door ijzeren hekken met massieve stootrand en spijlenhekwerk erboven. De poorten zijn gekoppeld door een rechthoekige ombouw, die bovenlangs wordt afgesloten door een kanteel-achtige reeks sierbetonnen afdekplaten.

Aan weerszijden van de dubbele poort is een klein wachtgebouw aangebouwd. De wachtgebouwen bestaan uit een rechthoekig bouwvolume van één bouwlaag hoog met plat dak en geprofileerde sierbetonnen gootlijst. Aan de straatzijde (Duinweg) hebben de wachtgebouwen een breedte van twee vensterassen, waarbij elke as een rechthoekig staand houten venster bevat met ijzeren voorzetroosters. De zijgevels aan de zijde van de poort, bevatten voor de poort (straatzijde) één venster met ijzeren voorzetrooster, achter de poort een deur. De zijgevels hebben een breedte van vier vensterassen, waarbij elke as een terugliggend rechthoekig houten venster bevat. De achtergevels zijn blind.

Waardering

Het poortgebouw is van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het militair complex "Logement Duitse Officieren". Daarnaast is het object van belang uit architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een militair poortgebouw in traditionalistische bouwtrant uit begin jaren '40.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508481. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militair wachtgebouw Wachtgebouw

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1942
1942
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden
Elementen neo-classicisme