Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
508484
Complexnummer
508481 - Logement Duitse Officieren
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82845/33
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Den Helder B 1670
Den Helder B 1728 A1
Den Helder B 1728 A2
Den Helder B 1728 A3
Den Helder B 1728 A4
Den Helder B 1728 A5
Den Helder B 1728 A6
Den Helder B 1728 A7
Den Helder B 1728 A8
Den Helder B 1728 A9
Den Helder B 1728 A10
Den Helder B 1728 A11
Den Helder B 1728 A12
Den Helder B 1728 A13
Den Helder B 1728 A14
Den Helder B 1728 A15
Den Helder B 1728 A16
Den Helder B 1728 A17
Den Helder B 1728 A18
Den Helder B 1728 A19
Den Helder B 1728 A20
R.W. van de Wintstraat 1, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 3, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 5, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 7, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 9, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 11, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 13, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 15, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 17, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 19, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 21, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 23, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 25, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 27, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 29, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 31, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 33, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 35, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 37, 1789 BB te Huisduinen
R.W. van de Wintstraat 39, 1789 BB te Huisduinen

Omschrijving

Inleiding

WERKPLAATS van het complex Logement Duitse officieren, gesitueerd op het zuidelijke deel van het erf en gebouwd in de beginjaren van WOII. De werkplaats had de functie van het herstel van kust- en scheepvaartartillerie, zowel gedurende de Duits bezetting als geruime tijd na WOII bij de Nederlandse Marine. Het wapen in de topgevels van de werkplaats is het wapen van de Duitse Kriegsmarine Artillerie en kwam ondermeer voor op de uniformen van monteurs van artillerie (Marine Artillerie Zeugambt). Het wapen bestaat uit een anker met een stuurwiel en twee kruislings geplaatste kanonnen.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan gebouwde grote werkplaats, bestaande uit één bouwlaag onder een zadeldak met flauwe dakhelling. Het dak is gedekt met zwarte Hollandse pannen. De kapspanten bestaan uit stalen I-profielbalken. Over de stalen gordingen van de kap is verticaal houten beschot aangebracht. De noklijn van het dak staat loodrecht op de Duinweg.

De werkplaats is twaalf traveeën diep. De constructie bestaat uit elf spanten van gewapend beton en twee kopgevels. In het exterieur zijn de constructieve onderdelen en details, zoals de lekdorpels, lateien, schouderstukken, daklijsten en consoles van de dakgoot, uitgevoerd in sierbeton, ter imitatie van natuursteen. De bakstenen gevels zijn opgetrokken boven een plint met decoratief metselwerk. Op de hoeken van het pand zijn bakstenen steunberen aangebracht, bekroond door sierbetonnen afdekstenen. Tenzij anders vermeld, bestaan de vensters uit houten laddervensters, die per twee stuks door een lange latei gekoppeld zijn.

De voorgevel, zijnde de noordelijke kopgevel (N), heeft rechts een grote inrijpoort met twee stalen hangdeuren. In beide deuren zijn twee ronde stalen vensters met vierruits roedenverdeling aangebracht. De sierbetonnen latei boven de deur loopt door over vrijwel de gehele gevelbreedte. In het linkerdeel van de kopgevel is een liseen decoratief metselwerk aangebracht. Het linkergeveldeel is blind. De gevel wordt afgesloten door een topgevel met schouderstukken, afdeklijst en rechthoekige bekroning.

De rechterzijgevel (W) heeft een breedte van twaalf traveeën. In de meeste traveeën is een koppel van twee houten laddervensters aangebracht. De eerste en twaalfde travee bevatten geen vensters, maar een met gele baksteen dichtgemetseld rond venster. In de zevende travee (vanaf de voorgevel gezien) is een rechthoekige ingang met houten deuren en bovenlicht gemaakt.

De achtergevel, zijnde de zuidelijke kopgevel (Z), is qua indeling en detaillering gelijk aan de voorgevel.

De linkerzijgevel (O) is twaalf traveeën breed en heeft een uitbouw over een breedte van vijf traveeën (vanaf de voorgevel gezien over de vierde tot en met de achtste travee). De zesde travee bevat een koppel van twee kleine laddervensters. Voor het overige is de vensterindeling gelijk aan die van de rechterzijgevel.

In het interieur zijn in de uitbouw nog verschillende hooggeplaatste stalen vensters en stalen tussendeuren aanwezig.

Waardering

De werkplaats is van algemeen belang als historisch functioneel onderdeel van het complex "Logement Duitse Officieren". Daarnaast is het object van belang uit architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een militaire werkplaats in traditionalistische bouwtrant uit begin jaren '40.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 508481. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Verdedigingswerken en militaire gebouwen Militaire opslagplaats Affuitloods

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1942
1942
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Traditionalisme
invloeden