Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509163
Complexnummer
509162 - Zorghvliet
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82744/140
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Borsele O 205
Borsele AE 1425
Borsele O 204
Borsele AE 1466
Bij Langeviele 6, 4437 AB te Ellewoutsdijk

Omschrijving

Onderdeel 1

Inleiding

Park in landschapsstijl rondom de woning Langeviele 6, grotendeels daterend uit de negentiende eeuw, onder meer met tuinaanleg met een vijver, bruggetjes, tuinornamenten, tuinbeelden, tuinmuren, tuinhekken, een tuinhuis, een koetshuis, een druivenkas, een boomgaard, een moestuin (diverse objecten apart beschreven).

De beplanting dateert grotendeels van na de overstroming in 1953.

Omschrijving

De voortuin wordt aan de straatzijde afgesloten door een ijzeren hekwerk. Vanaf de straat loopt een rechte oprit richting koetshuis. Aan het eind van de oprit een ijzeren toegangshek. De voortuin is grotendeels na de Tweede Wereldoorlog, bij de bouw van het nieuwe huis, vormgegeven en bestaat uit een groot grasveld met oudere objecten uit de oorspronkelijke tuin, onder meer de tuinmuur aan de noordzijde, eensokkel met zonnewijzer in het midden van het gazon, een 18e eeuws beeld van Mercurius ten noorden van de woning, en verschillende tuinornamenten. Ten zuiden van de oprit bevindt zich aan de straatzijde een ijzeren hekwerk met aansluitend hieraan en haaks hierop een L-vormige tuinmuur.

Achter de woning bevindt zich de tuinaanleg met de 8-vormige slingervijver uit het midden van de negentiende eeuw met twee eilandjes en een bruggetje. Aan de westoever van de vijver twee dolfijnen. De overgang van de ruimte achter het huis naar de tuin wordt gevormd door een aantal rozenvakken. In de tuin bevinden zich diverse tuinornamenten, met name op de uiteinden van zichtassen. Aan de noordzijde van de tuin achter de woning loopt een recht laantje, eveneens met tuinornamenten, dat aan de oostzijde uit komt op een heuveltje. Aan de zuidzijde van de vijver staat een veelhoekig, 19e eeuws tuinhuisje, Lottenlust genaamd. Verder zuidelijk, dit is achter het koetshuis, bevindt zich een restant van een wandelbos, eveneens in landschapsstijl, dat echter in de twintigste eeuw gedeeltelijk is omgevormd tot boomgaard. In het bos smalle, slingerende paadjes en een hondenkerkhof. Aan de zuidoost zijde van het wandelbos bevindt zich een bruggetje.

Het meest oostelijke deel van het terrein is in de twintigste eeuw omgevormd tot bos.

Zuidelijk van de oprijlaan (dit is eveneens ten westen van de boomgaard) bevindt zich een druivenkas.

Waardering

Onderdeel van buitenplaats, van algemeen belang als functioneel onderdeel van het totale complex en vanwege ruimtelijk-historische waarde als goed herkenbaar voorbeeld van 19e eeuwse tuinaanleg en van zeldzaamheidswaarde vanwege de op het terrein voorkomende tuinornamenten en bijgebouwen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509162. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1840
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
invloeden