Complexgegevens

Complexnummer
509162

Omschrijving

Inleiding

Complex van tuinen, bouwwerken en ornamenten, onderdeel uitmakend van de voormalige buitenplaats Zorghvliet. Zorghvliet ontwikkelde zich voornamelijk in de 19e eeuw op en bij het terrein van het middeleeuwse Huis te Ellewoutsdijk, aan de rand van het dorp Ellewoutsdijk, tot een omvangrijke buitenplaats. Na verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog en de overstroming in 1953 resteert van de oude buitenplaats nog de gerenoveerde parkaanleg die grotendeels de oude hoofdlijnen van de parkaanleg in landschapsstijl volgt en waarin oorspronkelijke elementen als vijvers, tuinmuren, tuinhuisjes, tuinvazen, tuinbeelden, tuinsieraden en bruggen zijn opgenomen.

Omschrijving

Het parkcomplex bestaat uit drie hoofdonderdelen: het gedeelte gelegen ten oosten van de Langeviele waar zich het oorspronkelijke negentiende eeuwse huis bevond en waar na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe woning (Langeviele 6) is gebouwd, een gedeelte ten westen van de Langeviele dat verdeeld is in een gedeelte rond de burchtheuvel, de zogenaamde overtuin, en een gedeelte dat ten noorden daarvan, in het verlengde van de Zwinweg, gelegen is. In deze drie onderdelen worden oorspronkelijke parkelementen en -decoraties aangetroffen welke voornamelijk dateren uit de 19e eeuw.

Waardering

Complex van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarden van de oorspronkelijke en zeldzame parkelementen en vanwege historisch-ruimtelijke waarde van het patroon van begroeiing, open ruimten, paden en waterpartijen dat nog grotendeels de 19e eeuwse opzet volgt.