Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509164
Complexnummer
509162 - Zorghvliet
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82744/125
Kadastrale aanduiding
Borsele AE 1404
Bij Langeviele 5, 4437 AA te Ellewoutsdijk

Omschrijving

Onderdeel 2

Inleiding

Park en overtuin van de oorspronkelijke buitenplaats "Zorghvliet", gelegen naast (voornamelijk ten zuiden van) de woning op Langeviele no.5 (die niet voor bescherming in aanmerking komt). Het geheel is aangelegd rondom de burchtheuvel van het middeleeuwse "Huis te Ellewoutsdijk" en omvat de eigenlijke overtuin, een terrein met ruïne en het terrein rondom de burchtheuvel. De overtuin en het terrein met de ruïne worden van het terrein rond de burchtheuvel gescheiden door een oost-west lopende pad. De opzet en het karakter van het huidige terrein volgt grotendeels de oude hoofdlijnen.

Omschrijving

Tegenover de woning op Langeviele no.6 bevindt zich de overtuin met een vrijwel rechthoekige open ruimte. In deze open ruimte zijn een vijftal tuinvazen op sokkels geplaatst. Aan de zuidzijde van dit terrein staat een zinken tuinkoepel in neo-renaissance stijl die afkomstig zou zijn van de wereldtentoonstelling in Parijs in 1885.

Aan het oostelijke uiteinde van het oost-west lopende pad is een beeld van een engel met trompet geplaatst. Het pad loopt over geaccidenteerd terrein.

Westelijk achter de, aan drie zijden door opgaand geboomte en begroeiing omsloten overtuin, bevindt zich een tweede omsloten open ruimte waarin een kunstmatige ruïne is geplaatst.

Ten noorden van deze open ruimte ligt de middeleeuwse burchtheuvel, omringd door een slotgracht die in de 19e eeuw bij de verlandschappelijking van het terrein een min of meer ronde vorm kreeg. Het eiland is te bereiken via een rijk uitgevoerde brug. Het burchtterrein wordt aan de westzijde begrensd door opgaande begroeiing, waaronder een boomgaard.

Waardering

Onderdeel van buitenplaats, van algemeen belang als functioneel onderdeel van het totale complex en vanwege ruimtelijk-historische waarde als goed herkenbaar voorbeeld van 19e eeuwse tuinaanleg en van zeldzaamheidswaarde vanwege de op het terrein voorkomende tuinornamenten en de middeleeuwse burchtheuvel.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509162. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1840
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Overtuin

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
invloeden