Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509165
Complexnummer
509162 - Zorghvliet
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82744/109
Kadastrale aanduiding
Borsele N 197
Bij Langeviele 5, 4437 AA te Ellewoutsdijk

Omschrijving

Onderdeel 3

Inleiding

Park van de oorspronkelijke buitenplaats "Zorghvliet", gelegen ten noorden/noordwesten van de woning op Langeviele no.5 (die niet voor bescherming in aanmerking komt). De opzet en het karakter van het huidige terrein volgt grotendeels de oude hoofdlijnen.

Omschrijving

Het terrein bestaat uit een open ruimte, grotendeels omsloten door opgaand geboomte en begroeiing. In het open terrein bevindt zich een vijvertje met een vorm die in de landschapsaanleg past. Het terrein is langs de buitenrand voorzien van een omlopend pad. In het verlengde van de Zwinweg is de opgaande, omsluitende begroeiing onderbroken. Hier bevindt zich een 19e eeuws beeld, voorstellende Ceres.

Waardering

Onderdeel van buitenplaats-terrein, van algemeen belang als functioneel onderdeel van het totale complex en vanwege ruimtelijk-historische waarde als goed herkenbaar voorbeeld van 19e eeuwse tuinaanleg en van zeldzaamheidswaarde vanwege het op het terrein voorkomende tuinbeeld.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509162. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1840
1900
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
invloeden