Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509452
Complexnummer
509450 - Hayemaheerd
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82770/80
Kadastrale aanduiding
Leens G 1615
Electraweg 24, 9883 TB te Zuurdijk

Omschrijving

Omschrijving

KOP-ROMP-BOERDERIJ, uit 1929 in een regionale Amsterdamse School-stijl, bestaat uit een kort, laag VOORHUIS dat midden voor de HOOFDSCHUUR is geplaatst. Gevels van VOORHUIS zijn wit gepleisterd en hebben tamelijk hoog trasraam van gesinterde donkerpaarse baksteen; trasraam is tot onderdorpel van vensters doorgetrokken. Vensters zijn rechthoekig, horizontaal geplaatst en hebben ijzeren kozijnen en roeden en onderdorpels van gesinterde donkerpaarse baksteen. Voorhuis heeft een schilddak, gedekt met oranje tuiles du nord; mastgoot; aan west- en oostzijde brede overstek. Twee gemetselde schoorstenen van gesinterde donkerpaarse steen: één op nok en één asymmetrisch in voorgevel geplaatst.

Entree bevindt zich in westgevel. Houten voordeur met zesruits venster en lage stoep van gesinterde donkerpaarse steen; aan noord- en westzijde een getrapt muurwerk in dezelfde steen; ten zuiden van voordeur loopt trasraam getrapt omhoog. Aan weerszijden van voordeur een venster: links een groot venster met roedenverdeling, rechts een kleiner venster met vernieuwde kozijnen. Zuidgevel, voorkant, heeft op een derde vanaf het oosten een gemetselde schoorsteen die door goot en dakschild heen getrokken is; bovenin schoorsteen jaartal "1929". Links van schoorsteen een groot tweedelig venster met vierruits zijlicht; onder venster een langwerpige bloembak van gesinterde donkerpaarse steen. Rechts van schoorsteen een loggia met een betonnen zitbank en daarboven een venster met roedenverdeling; oostgevel van loggia is half opengewerkt. Oostgevel heeft een uitbouw van gesinterde donkerpaarse steen; vensters van uitbouw, waarvan een op zuidelijke hoek, hebben roedenverdeling; op zuidelijke hoek eenzelfde keldervenster; in uitbouw houten deur met twee treden hoge stoep van baksteen. Links van uitbouw een klein verticaal venster. HOOFDSCHUUR heeft een wolfdak met op zuidelijke dakschild oranje tuiles du nord en op andere dakschilden golfplaten in plaats van oorspronkelijk riet. Onder dakranden een betonnen latei; zuidgevel heeft mastgoot. Gevels zijn opgemetseld van gesinterde donkerpaarse baksteen; op hoeken steunberen die beëindigd worden door een betonnen plaat. Vensters met ijzeren kozijnen en roedenverdeling worden beëindigd door betonnen latei. Het westelijke deel van zuidgevel heeft een opgeklampte schuurdeur, vermoedelijk een schuifdeur; in oostelijke deel van zuidgevel twee kleine verticale vensters. Westgevel van schuur heeft zeven kleine horizontale vensters; oostgevel heeft zes kleine verticale vensters en vermoedelijk tien kleine horizontale vensters. Achtergevel heeft een grote opgeklampte schuurdeur en twee kleine opgeklampte schuurdeuren, alle vermoedelijk schuifdeuren. Tussen schuurdeuren drie kleine verticale vensters. Boven grote schuurdeur een betonnen latei; langs bovenzijde kleine schuurdeuren en vensterpartijen een betonnen gevelband. Boven drie linker vensters drie dezelfde vensters. Onder goot zeven kleine verticale vensters.

INTERIEUR mocht niet worden bekeken.

Waardering

Kop-romp-boerderij van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:

- als voorbeeld van een eenvoudige kop-romp-boerderij uit 1929-30 in de provincie Groningen

- als goede representant van het oeuvre van W. Reitsema

- vanwege de karakteristieke vormgeving in een regionale variant van de Amsterdamse School

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur

- vanwege de functionele relatie met "Hayemaheerd"

- vanwege de markante ligging in het open veld

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509450. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1929
1930
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Kop-rompboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden