Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509936
Complexnummer
509935 - Schaloen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82817/70
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Oud-Valkenburg A 1018
Oud-Valkenburg A 1381
Oud-Valkenburg A 1211
Oud-Valkenburg A 1185
Oud-Valkenburg A 1380
Bij Oud-Valkenburg 5, 6305 AA te Schin op Geul

Omschrijving

Omschrijving

PARKAANLEG, bestaande uit

a. lanen

b. terrein binnen de gracht

c. moestuin en voorterrein

d. weilanden

ad a.: er zijn twee lanen: de oprijlaan en de beukenlaan; beide tracées XVIII of ouder. De oprijlaan loopt in visuele zin vanaf de weg recht op het kasteel af; in fysieke zin buigt hij na de Molenbeek af naar de toegangsbrug (zie onder 4); het rechte stuk tussen de weg en de beek is geasfalteerd en beplant met linden, die in een tunnelvorm gesnoeid zijn; langs de linden een lage meidoornhaag. De beukenlaan begint in de bocht van de oprijlaan, loopt eerst oostwaarts en dan via een haakse bocht in noordelijke richting naar de Geul, waar hij eindigt; hij heeft een puin-grindverharding.

ad b.: het terrein binnen de gracht bestaat uit twee eilanden: het kasteeleiland en het eiland, waarop de bijgebouwen rond het voorplein staan, met uitzondering van de watermolen; de eilanden zijn verbonden door een brug (zie onder 4); de gracht heeft de vorm van een 8. Aan de voorzijde van het kasteel ligt een moderne tuin; de rest van het eiland bestaat uit gras met een enkele solitairboom: het restant van een landschappelijke aanleg. De inrichting van het eiland met de bijgebouwen is modern en aangepast aan de horeca-bestemming van de gebouwen; slecht twee oudere solitairen resteren.

ad c.: de moestuin ligt ten westen van de oprijlaan tussen de weg en de Molenbeek en is omringd door een meidoornhaag; er is een nieuwe bestemming, nl. heemtuin; alleen de plek en de oude haag van de moestuin zijn derhalve beschermd. Het zgn. voorterrein ligt ten noorden van de moestuin tussen de gracht en de beek; het bestaat uit een parkeerterrein en een nieuw aangelegde bloementuin, die niet beschermenswaard is; naast de parkeerplaats staan twee oude monumentale paardekastanjes; verder nog enkele oude bomen.

ad d.: de rest van het complexgebied, i.e. het gebied buiten de gracht, tussen de beukelaan en de beide beken, Geul en Molenbeek, met uitzondering van het genoemde voorterrein, bestaat uit lichtgeaccidenteerde weilanden, waarvan een groot deel vroeger boomgaard was; hier en daar staan nog fruitbomen; verder staan er met name ten noorden van het kasteel ook nog solitaire loof- en naaldbomen.

Waardering

PARKAANLEG van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509935. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing