Complexgegevens

Complexnummer
509935

Omschrijving

Omschrijving complex

De buitenplaats Schaloen bestaat uit een in oorsprong middeleeuws omgracht complex van kasteel en bijgebouwen, waaronder een watermolen; er is sprake van een eenvoudige parkaanleg met een oprijlaan, enkele oude solitairbomen en een (voormalige) moestuin. De buitenplaats ligt ten oosten van het dorp Valkenburg op de zuidoever van de Geul; het complex wordt aan de noordkant begrensd door de Geul, ten oosten door agrarische gronden van derden en de tot het complex behorende beukenlaan (zie onder 2), aan de zuidkant door de weg van Valkenburg naar Schin op Geul en aan de westzijde door de Molenbeek en weidegrond van derden. Het complex bestaat uit: KASTEEL (1), PARKAANLEG (2), BIJGEBOUWEN (3), BRUGGEN en KEERMUREN (4), HEKKEN (5) EN DUIKER (6).

De nieuwe bakstenen aanlegplaats met trap tussen het zwanenhuisje en de tiendschuur (zie onder 3) behoort niet tot de beschermenswaardige onderdelen, evenmin als de moderne inrichtingen van de tuin bij het kasteel, van de bloementuin direct ten noorden van de molen en de moestuin.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding der onderdelen aangegeven.

Waardering

De historische buitenplaats Schaloen is van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom, de bijzondere architectuur van kasteel en bijgebouwen en de markante situering in het dal van de Geul en de Molenbeek.