Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509938
Complexnummer
509935 - Schaloen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82816/76
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Oud-Valkenburg A 1380
Oud-Valkenburg A 1381
Oud-Valkenburg A 1185
Bij Oud-Valkenburg 7, 6305 AA te Schin op Geul

Omschrijving

Omschrijving

BRUGGEN en KEERMUREN, XVII-XVIII; alles in mergel; er zijn twee bruggen: de toegangsbrug over de gracht naar het poortgebouw en de brug die de twee eilanden binnen de gracht verbindt. De toegangsbrug heeft 6 bogen en een lage borstwering met een rollaag van afgeronde mergelblokken; bestrating van keien. De brug verkeert technisch in zeer slechte staat. De andere brug heeft geen togen, maar een onder waterniveau liggende duiker; de borstwering is ong. 50 cm. hoog en heeft een platte afdeklaag van mergel; aan voorpleinzijde op de borstwering links en rechts een liggende leeuw in mergel, XVII-XVIII. Verharding met grind. Er zijn drie stukken keermuur: een stuk van ong. 8 m. vanuit de oostpijler van het toegangshek in zuidoostelijke richting langs de gracht; het tweede stuk tussen de noordpunt van de oostgevel van het poortgebouw en de brug tussen de twee eilanden; borstwering even hoog als die van brug; het derde stuk, ook even hoog als de andere borstweringen, loopt vanaf die brug zuidelijk om het kasteeleiland en eindigt abrupt ten zuidoosten van het kasteel; verder heeft het eiland een glooiende grasoever; op het snijpunt van de keermuur en het denkbeeldige verlengde van de linden(= oprij)laan een monumentale aanlegplaats (of bruggehoofd?): twee lage ronde zuilen met cannelures, opgebouwd uit trommels; daarop een bolbekroning; de zuilen op ronde uitkragingen van de keermuur; alles in mergel; tussen de zuilen een nieuw smeedijzeren hek.

Waardering

BRUGGEN en KEERMUREN van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- als cultuurhistorisch en functioneel onderdeel van het complex.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509935. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Brug(L)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1690
1710
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing