Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509937
Complexnummer
509935 - Schaloen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82817/102
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Oud-Valkenburg A 1211
Oud-Valkenburg A 1380
Oud-Valkenburg A 1381
Oud-Valkenburg 5, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 1, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 9, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 A, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 B, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 C, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 D, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 E, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 F, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 G, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 H, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 I, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 J, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 K, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 L, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 M, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 N, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 O, 6305 AA te Schin op Geul
Oud-Valkenburg 11 P, 6305 AA te Schin op Geul

Omschrijving

Omschrijving

BIJGEBOUWEN, bestaande uit

a. poortgebouw

b. tiendschuur

c. economiegebouw

d. zwanenhuisje

e. watermolen

ad a.: poortgebouw, XVII-XVIII; rechthoekig gebouw, grachtzijde en korte gevels van mergel, voorpleingevel baksteen met speklagen van mergel; geknikt schilddak met leien; de poortdoorgang oostelijk van het midden in de voorgevel; in de doorgang op de muren links en rechts een geschilderde tekst: PAX HUIC DOMUI en NOBISCUM EST DEUS; boven de poort aan voorgevelzijde een driehoekig fronton met drie kleine ramen; daarboven een achthoekige dakruiter met uivormige dak; houten poortdeuren met hang- en sluitwerk, zeer waarschijnlijk naar ontwerp van Cuypers, XIXd. Ronde hardstenen schampstenen bij poortdeuren. Het poortgebouw sluit het voorplein aan de zuidkant af en is met het economiegebouw verbonden door een korte tuinmuur bekroond door een trapgevel; muur in mergel en baksteen; midden in de muur een rond houten poortdeurtje.

ad b.: tiendschuur, XVII-XVIII, op rechthoekige plattegrond; mergel, alleen de voorpleingevel met speklagen; zadeldak met rode pannen; sluit het voorplein aan de noordzijde af. De schuur is met het economiegebouw verbonden door een korte muur in mergel; daarin een houten deur.

ad c.: aan de westzijde van het voorplein staat het langgerekte economiegebouw, door twee boven het zadeldak uitstekende trapgevels verdeeld in drie delen van ongeveer dezelfde lengte; ook getrapte eindgevels; mergel, alleen aan voorpleinzijde, evenals bij poortgebouw en tiendschuur, speklagen. Dak met rode pannen gedekt. Aan voorpleinzijde in het midden van het middendeel boven één van de ronde poorten een gebogen fronton met oeil de boeuf; ankerjaartal 1701, in sluitsteen van één van de ronde deuren het jaartal 1738 met de naam Hoen - Beissel. Aan achterzijde loodrecht op het gebouw een korte tuinmuur van mergel in twee hoogten; het laagste deel eindigt bij de gracht; bij de gevel een lichtgetoogd houten poortdeurtje. De muur staat in het verlengde van de zuidelijke trapgevel, niet zijnde de eindgevel.

ad d.: het zwanenhuisje, XVIII, is een klein rechthoekig gebouwtje van mergel onder een ingezwenkt schilddak met grijze pannen; diende ooit als nachthok voor watervogels; het staat op het voorplein tussen kasteel en economiegebouwen met één langsgevel in de gracht.

ad e.: de watermolen, XVII en ouder; enkele veranderingen aan dakranden, XIXcd; rechthoekig gebouw van baksteen en mergel, geheel wit geverfd; uitzwenkend schilddak met lei; aan west en oostzijde aanbouwen onder lessenaarsdak met grijze pannen; de noordgevel heeft een korte uitspringende ingangspartij met topgevel; aan de zuidkant de aanbouw met sluiskolkmuren en molenrad; de molen staat op de noordoever van de Molenbeek precies ten zuiden van het kasteel; in de noordgevel het jaartal 1699.

Waardering

BIJGEBOUWEN van algemeen belang

- vanwege de ouderdom

- vanwege de architectuur

- vanwege de cultuurhistorische waarden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509935. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing