Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
527872
Complexnummer
509935 - Schaloen
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82746/44
Kadastrale aanduiding
Oud-Valkenburg A 1018
Bij Oud-Valkenburg 5, 6305 AA te Schin op Geul

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 6: DUIKER

In mergel uitgevoerde DUIKER, bestaande uit twee naast elkaar gelegen tunneltjes, gebouwd haaks onder de oostelijke met beuken beplante singel. De duiker werd omstreeks 1875 gebouwd en werd aan de oostzijde aan weerszijden voorzien van een in mergel uitgevoerde keermuur, aangebracht ter versteviging en bescherming van het talud van de singel. De zuidelijke doorlaat is groter dan de noordelijke doorlaat. Over het mergel tongewelf van de zuidelijke doorlaat is een mantel van baksteen aangebracht. De duiker is gebouwd als doorlaat voor de Geul, wanneer deze buiten de oevers trad. Het is mogelijk dat de zuidelijke doorlaat tevens als doorlaat van vee heeft gediend van de parkweide ten zuiden van Kasteel Schaloen en de weilanden ten oosten van Genhoes en vice versa.

Waardering

DUIKER is van algemeen belang:

- wegens de zeldzaamheidswaarde;

- wegens de doelmatige vormgeving en het materiaalgebruik;

- wegens de ouderdom;

- wegens de betekenis voor de geschiedenis van de waterhuishouding.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509935. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Brug(L)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1875
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing