Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
509961
Complexnummer
509962 - Borggraaf
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82817/173
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Grubbenvorst A 950
Grubbenvorst A 951
De Borggraaf 1, 5973 NT te Lottum
De Borggraaf 2, 5973 NT te Lottum

Omschrijving

Omschrijving deel 1: Het HOOFDGEBOUW met korte toegangsbrug (brugopbouw uit 1908) ligt in de binnenste gracht; de voet van het huis is aan-geaard, vroeger stond het huis naar wordt aangenomen in het water. Het hoofdgebouw, opgetrokken in baksteen, bestaat uit vier vleugels om een binnenplaatsje. De westvleugel en de iets latere noordvleugel dateren beide uit de 16de eeuw, de smalle oostvleugel dateert blijkens ankers uit 1555 en de smalle zuidvleugel is weer van iets latere datum. De brede vleugels zijn met trapgevels uitgevoerd, de noord- en oost-vleugels bevatten gedeeltelijk speklagen. Het renaissancepoortje in de zuidgevel staat tussen bakstenen pilasters waarop een fronton en vaasvormige topstukken van mergel staan opgesteld. De oorspronkelijke houten poortdeuren dateren uit de 18de eeuw en zijn mogelijk ouder. De westvleugel bevat de voornaamste woonvertrekken, waarvan de vloeren hoger liggen dan die in de andere vleugels; onder de genoemde woonvertrekken bevinden zich twee naast elkaar gelegen nagenoeg vierkante kelders met elk vier kruisribgewelven op een achtkantige middenpijler. Tegen de gevel van de noordvleugel zijn in 1926 een lage toren met schilddak en een keuken met plat dak gebouwd. De daken zijn alle gedekt met natuurleien. Meerruits vensters. Interieur: In de woonvertrekken van de westvleugel bevinden zich onder meer plafond- en wandschilderingen daterend uit omstreeks 1885, waarbij de dekkende verf direct op de stuclaag is aangebracht en is voorzien van florale en geometrische motieven. In de noordvleugel in de hal (de vroegere keuken) zijn ondermeer aanwezig een zoldering met moer- en kinderbalken (gehout in eiken) en een oude schouw met karyatidepilasters en eikenhouten boezem, alles uit de 16de eeuw. In de keuken zijn alle wanden geheel bekleed met roze geglaasde tegels met zwart bandwerk ( 1926). De toegangsbrug verbindt het huis met het voorplein en bestaat uit twee delen: een houten dek (ooit ophaalbaar) met smeedijzeren hekken als railing en een bakstenen deel met één toog (17de - 18de eeuw) en daarop bakstenen borstweringen die eindigen in vier bakstenen pijlers met bolvormige bekroningen in natuursteen, 1908. Het bruggehoofd aan de voorhofzijde sluit aan op de bakstenen grachtmuur (18de -19de eeuw); deze muur (met een rollaag iets boven het maaiveld) vormt over de gehele lengte de zuidoever van het zuidelijk deel van de binnengracht; op de muur staan op regelmatige afstand bakstenen pijlers met natuurstenen dekplaten.

Waardering:

Het HOOFDGEBOUW met korte toegangsbrug is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de architectuur en hoge mate van oorspronkelijkheid;

- vanwege interieuronderdelen;

- vanwege de aanbouw uit 1926: het aanbouwen van een toren in die periode kan uitzonderlijk genoemd worden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 509962. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1550
1600
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing