Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510037
Complexnummer
510038 - Hindersteyn
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82802/14
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Langbroek B 1595
Langbroekerdijk A 121, 3947 BG te Langbroek

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (Hindersteyn).

Oorspronkelijk omgrachte, middeleeuwse woontoren met aanbouwen van woonvleugels uit 1847 en 1864 in pseudo-middeleeuwse stijl met neogotische vensters. Bij de renovatie van het huis (1981-1989) is de achtergevel met een bouwlaag verlaagd en op de begane grond deels opengewerkt, zodat er een arcade is ontstaan. Tevens is bij de renovatie de veranda op de eerste verdieping gebouwd en het terras achter het huis aangelegd. De uit kloostermoppen opgetrokken woontoren is gebouwd op vierkante grondslag en bestaat uit twee bouwlagen onder een met leien gedekt tentdak eindigend in een gemetselde schoorsteen met het wapen van de ridderhofstad Hindersteyn. De schoorsteen wordt bekroond door een vergulde koperen bol met wapenvaan. Drie dakschilden zijn voorzien van een dakkapel met neogotische roedenverdeling. Tegen de zuid- en westgevel van de woontoren staat een in oorsprong zeventiende-eeuwse aanbouw, die in 1847 is herbouwd, waarbij alle gevels, ook de woontoren, zijn voorzien van spitsboogvensters. De in handvorm baksteen opgetrokken aanbouw omvat drie bouwlagen (de derde bouwlaag dateert uit 1864) onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt zadeldak tussen trapgevels met in de top een rond venster voorzien van rozetvormige roedenverdeling. Aan de voorzijde wordt de trapgevel bekroond door het alliantiewapen van Van Zuylen van Nijevelt en Van Bylandt. Op de begane grond is de ingangspartij gevormd door drie spitsboogvormige arcadebogen, thans is de ingang in de westgevel. Tegen de trapgevel is een torenvormige aanbouw uit 1864 met kantelen en spitsboogvensters. De westgevel van de toren wordt geleed door spitsboognissen. De zes traveeën brede achtergevel bestaat uit een rechthoekige aanbouw van twee bouwlagen met lijstgevel onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt dak met twee dakkapellen voorzien van een neogotische roedenverdeling. De gevel kent een invulling met spitsboogtuindeuren en spitsboogvensters, waarvan er één op de verdieping in trompe d'oeil is uitgevoerd. De oostgevel bestaat nog uit zeventiende-eeuws muurwerk met ontlastingsbogen. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de herenkamer met monumentale eikenhouten schouwpartij en eikenhouten betimmeringen (lambrisering, plafond, deuromlijsting) in neorenaissance stijl. Onder de toren bevindt zich een middeleeuwse kelder met tongewelf en een kijk- annex schietgat in de muur.

Waardering HOOFDGEBOUW (Hindersteyn) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als voorbeeld van een middeleeuwse woontoren die in de negentiende eeuw in pseudo-middeleeuwse stijl met neogotische elementen werd verbouwd en uitgebreid;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de tuin- en parkaanleg;

- vanwege de samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510038. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Woontoren(L)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing