Complexgegevens

Complexnummer
510038

Omschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), POORTGEBOUW ANNEX KOETSHUIS (3), TUINMANSWONING (4) KAS (5). Ten westen van het dorp Langbroek aan de Wetering ligt de ridderhofstad Hindersteyn, welke in ca.1330 werd gesticht door Hinder van Wulven. De omgrachte middeleeuwse woontoren werd in het begin van de zeventiende eeuw uitgebreid met een woonvleugel (zie 'Hindersteyn naar een zeventiende-eeuwse tekening'). In 1841 kwam het goed in het bezit van Philip Julius baron van Zuylen van Nijevelt. Deze verbouwde het huis in pseudo-middeleeuwse stijl met neogotische elementen, ook het poortgebouw en de tuinmanswoning werden in deze stijl opgetrokken. Op de kaart van J.L. Bernhardi uit 1856 is te zien dat Hindersteyn was omgracht en omringd door nutstuinen, boomgaarden (grienden) en hakhoutbossen. In de laatste helft van de negentiende eeuw werd een kleinschalige aanleg in landschapsstijl gecreëerd (zie Lutgers 1869), waarbij de gracht rondom het huis werd gedempt en vergraven tot een kleine waterpartij.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

Voor de bescherming van ondergeschikt belang zijn: - de garage (thans theehuis); de slangenmuur (1986); de fruitloods (1950) met werkplaats, garage en oranjerie (1980); de twee negentiende-eeuwse smeedijzeren toegangshekken van elders afkomstig; het schuurtje naast het huis; de ophaalbrug; de tuinsieraden en de recent aangelegde tuinonderdelen zoals de doolhof (1995), de vierkante vijver (1983) en de parterre de broderie voor de oranjerie.

Waardering De HISTORISCHE BUITENPLAATS HINDERSTEYN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang: - vanwege de ouderdom;

- vanwege de middeleeuwse omgrachting en singelbeplanting;

- vanwege de vrij gaaf bewaarde structuur van de aanleg;

- als onderdeel van de reeks woontorens en kastelen aan de Langbroekerwetering;

- vanwege de visuele samenhang van de complexonderdelen.