Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510157
Complexnummer
510155 - Westerflier
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82848/83
Kadastrale aanduiding
Diepenheim B 2642
Diepenheim B 3688
Diepenheim B 3593
Bij Deventerdijk 10, 7478 RR te Diepenheim

Omschrijving

Omschrijving onderdeel 2: PARKAANLEG, XIXa-b.

De parkaanleg bestaat uit a. een voorplein; b. een wandelbosje; c. een terrein rond het huis en d. een weiland met twee bosjes.

ad a.: het voorplein (ten noorden van het huis) bestaat uit een grasveld met een asymmetrisch rondgaand grindpad naar en langs de voordeur; in het gras rechts voor het huis enkele fraaie oude eiken, rode beuken en een plataan; tussen het voorplein en de weg een langwerpige vijver, die het ene eindpunt van de gracht is; de vijver eindigt tegen de dam (zie onder 4).

ad b.: het meest oostelijke deel van het complex bestaat uit een wandelbosje met een slingerpad; tussen de weg (Deventerdijk) en het bos ligt de smalle gracht, die met een bocht doorloopt en eindigt ten zuidwesten van het huis.

ad c.: het terrein direct ten oosten, zuiden en westen van het huis is momenteel verdeeld in kleine tuinen, die aangelegd zijn ten behoeve van de vier wooneenheden in het huis; de tuinen als zodanig zijn niet beschermd. Het beeld is rommelig en in historische zin onjuist.

ad d.: ten westen van het huis bestaat het gebied uit een weiland, waarin enkele oude fruitbomen en een oude solitair (plataan); wellicht was hier vroeger een moestuin met boomgaard; de grachtlus, die hier tot in de jaren 60 van de twintigste eeuw was, is gedempt; het weiland wordt in het westen begrensd door twee oude loofhoutbosjes.

Waardering

De PARKAANLEG is van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de cultuurhistorische en landschappelijk-visuele waarden.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510155. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1900
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing