Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510464
Complexnummer
510462 - Tjaarda's Bos/Belvédère
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82685/60
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Mildam N 622
Mildam N 720
Oranjewoud, Tjaarda's Bos/Belvédère, Ingang wandelpark aan de Bieruma Oostingweg tussen huisnummer 15 en 19

Omschrijving

Inleiding

Het WANDELPARK behorend bij de Belvédère werd vermoedelijk in 1917 aangelegd. Tien jaar eerder, in 1907, kocht de logementhouder A.W. Tjaarda de kunstmatig aangelegde, zgn. Berg van Brongerga en het aangrenzende opstrekkende bosperceel. Vermoedelijk is een deel van het bosperceel in 1917 gekapt ten behoeve van o.a. de houten uitkijktoren op de verhoging en is een ander deel heringericht als wandelpark in Gemengde tuinstijl.

Omschrijving

Het wandelpark heeft een langgerekte vorm als gevolg van de historische verkavelingsstructuur en wordt van de weg gescheiden door een wal. Het padenbeloop is zeer eenvoudig en bestaat uit een enigszins verhoogd en slingerend wandelpad in het midden van het perceel ingeplant met hulst en vliegden; holle paden in de vorm van een 8, die het middenpad kruisen met bolle perken; vanaf het uiteinde van de achtvorm een rechte beukenlaan, die naast de Belvedere uitloopt op een tamelijk open terrein waarop voorheen een speeltuin. Het pad naar de toren bestaat uit betontreden.

Waardering

Het wandelpark bij de Belvédère is van algemeen cultuurhistorische waarde:

- vanwege de betekenis van het park als onderdeel van het complex,

- vanwege de wijze van verkaveling en inrichting van het gebied,

- vanwege de bijzondere betekenis voor het aanzien van het gebied,

- vanwege de eenvoudige aanleg die de waarde van het complex verhoogt,

- vanwege de redelijke mate van gaafheid van de aanleg.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510462. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Wandelpark

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1917
1924
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Gemengde tuinstijl
invloeden