Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510465
Complexnummer
510462 - Tjaarda's Bos/Belvédère
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82685/52
Kadastrale aanduiding
Mildam N 720
Oranjewoud, Tjaarda's Bos

Omschrijving

Inleiding

Twee HEKPIJLERS flankeren de toegang tot het zgn. Tjaarda's Bos.

Samen met een aardwal sluiten ze het terrein van de openbare weg af.

Omschrijving

Twee betonnen hekpijlers met een nieuw houten draaihek. In diepreliëf op de linker pijler TJAARDA'S; op de rechter pijler BOS.

Waardering

De twee hekpijlers zijn van algemeen cultuurhistorisch belang:

- als contemporaine erfafscheiding, onderdeel uitmakend van het complex,

- als eenvoudig en in materiaalgebruik overeenkomstig onderdeel van het complex, dat daardoor de waarde van het geheel verhoogt.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510462. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) Hekpijler

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1907
1924
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Boltje en Buwalda, Fa. ; Drenthe
aannemer / uitvoerder
Toegeschreven