Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510794
Complexnummer
510793 - Joodse Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82754/60
Kadastrale aanduiding
Winsum K 1
Bij Netlaan 1, 9951 SG te Winsum

Omschrijving

Omschrijving

BEGRAAFPLAATS uit 1867 bestaande uit een grotendeels omgracht rechthoekig terrein met rondom een dichte beplanting van loofbomen. Op terrein dat begroeid is met gras, staat een vijfenveertigtal grafmonumenten. De grafmonumenten zijn natuurstenen stèles met veelal een ronde of trapeziumvormige beëindiging; de letters en voorstellingen zijn in de steen uitgehakt en vervolgens zwart opgeschilderd; een aantal stèles heeft bovenin een levensboom afgebeeld.

Waardering

Joodse begraafplaats van algemeen cultuurhistorisch belang:

-als voorbeeld van een kleine Joodse begraafplaats uit de tweede helft van de negentiende eeuw met kenmerkende graftekens in de provincie Groningen

-als relict van de Joodse gemeenschap van Winsum

-vanwege de hoge mate van gaafheid

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510793. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaats Joodse begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1867
1867
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing