Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510797
Complexnummer
510796 - Meyma
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82779/76
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Baflo C 438
Baflo C 782
Baflo C 665
Meijmaweg 4, 9955 VD te Rasquert

Omschrijving

Omschrijving

VILLABOERDERIJ ontworpen in 1924 door W. Reitsema in een regionale Amsterdamse Schoolstijl, gebouwd in 1926 en oorspronkelijk daterend uit 1802. Boerderij bestaat uit een VILLA uit 1926 die door middel van een platte HALS uit 1926 verbonden wordt met een HOOFDSCHUUR uit 1802 die aan westzijde een aangebouwde BIJSCHUUR uit 1802 heeft.

Twee bouwlagen hoge VILLA op rechthoekige plattegrond is opgemetseld van bruinrode baksteen en wordt gedekt door een schilddak van grijze leien in Rijndekking. Dak heeft brede overstek met mastgoot en op beide hoeknokken een gemetselde schoorsteen met gedecoreerde kap. Gevels hebben trasraam van gesinterde bruinrode baksteen; ter hoogte van eerste verdieping vier gevelbanden van dezelfde steen; onder dakoverstek gevelband van siermetselwerk. Vensters zijn rechthoekig en verticaal, hebben betonnen onderdorpels en worden beëindigd door een rollaag; vensters op begane grond zijn groter dan die op eerste verdieping. Entree bevindt zich in portiek in oostgevel; houten voordeur gedecoreerd in de stijl van de Art Deco met gekleurd glas heeft aan weerszijden een langgerekt zijlicht met gekleurd glas-in-lood; boven voordeur en zijlicht een betonnen luifel ondersteund door twee rechthoekige pilasters van baksteen die een portiek vormen; voordeur heeft hoge stoep van granito met aan weerszijden een muurtje van baksteen. Naast voordeur een venster; op eerste verdieping vijf vensters. Voorgevel, noordgevel, heeft op begane grond drie vensters en op eerste verdieping twee vensters met een gezamenlijke uitstekende latei van grindbeton langs de onderdorpels en een kleine driezijdige erker ondersteund door twee getrapte consoles van baksteen; onder twee vensters met grindbetonnen latei een zandstenen gevelsteen met de naam 'MEYMA'; muurwerk van voorgevel is op westelijke hoek doorgetrokken. Westgevel heeft een grote driezijdige erker met erboven een balkon met een gedecoreerde, opengewerkte borstwering opgemetseld van baksteen; balkon heeft een dubbele deur met venster en aan weerszijden een venster; naast erker een venster en daarboven twee dezelfde vensters met grindbetonnen latei als op eerste verdieping van voorgevel. Achtergevel, zuidgevel, heeft aan westzijde, naast erker, een deur met venster en bakstenen stoep; op eerste verdieping twee vensters en een deur met venster; tussen vensters en balkondeur een gevelsteen van oude voorhuis (zie Inleiding op complexomschrijving).

Onderkelderde HALS is eveneens opgemetseld van bruinrode baksteen en heeft trasraam van gesinterde bruinrode steen; hals wordt gedekt door een plat dak, waarop een balkon is aangebracht; balkon heeft borstwering van siermetselwerk. Westgevel heeft twee vensters met daaronder twee keldervensters; naast twee vensters een smal verticaal venster. Oostgevel heeft een venster.

HOOFDSCHUUR is geheel opgemetseld van rode baksteen en wordt gedekt door een wolfdak van golfplaten, oorspronkelijk riet, met in beide hoeknokken een uilenbord. Westgevel heeft op noordelijke hoek een krimp van bruinrode baksteen die in 1926 is aangebracht en waarin zich de tweede ingang voor het woongedeelte bevindt; een houten deur met in bovenste deel glas heeft aan weerszijden een pilaster van siermetselwerk die een betonnen luifel dragen. Voorgevel, noordgevel, heeft een nieuwe bakgoot, drie verticale vensters en twee opgeklampte deuren, waarvan één met bovenlicht. Oostgevel heeft zeven kleine stalvensters met gietijzeren roeden en een gepleisterde plint. Achtergevel, zuidgevel, heeft gesinterde trasraam en op hoeken en verticaal element van baksteen; muurwerk op oostelijke hoek is vernieuwd. In achtergevel drie schuurdeuren: een niet-originele schuifdeur en twee dubbele opgeklampte staldeuren met horizontaal bovenlicht; tussen schuurdeuren in totaal vier zesruitsvensters; boven middelste twee vensters een klein vierruitsvenster. Tussen hoofd- en bijschuur klein verbindingsstuk met schuin dak.

BIJSCHUUR is eveneens geheel opgemetseld van rode baksteen en wordt gedekt door een afgewolfd schilddak met uilenborden. Achtergevel, zuidgevel, heeft op gevelhoeken een verticaal element van baksteen en in westelijke gevelhoek gevlochten metselwerk; in achtergevel een grote dubbele opgeklampte schuurdeur, een kleinere opgeklampte deur en vier zesruitsvensters. In westgevel kleine stalvensters. Noordgevel heeft twee zesruitsvensters en twee kleinere vierruits vensters.

INTERIEUR van zowel het woon- als het schuurgedeelte is wat de indeling betreft grotendeels gaaf. Villa heeft hal met fraai gedecoreerde trap, grijs marmeren platen op de vloer en originele deuren en plafond. Hoofdschuur heeft zeven vakken met originele gebinten en sporenkap; langs westzijde een originele koeienstal met houten boxen en middenachter een originele paardenstal. Bijschuur heeft vijf vakken met originele gebinten en sporenkap.

Waardering

Villaboerderij van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang:

-als voorbeeld van een villaboerderij uit de jaren twintig van de twintigste eeuw met een ouder schuurgedeelte in de provincie Groningen

-als goede representant van het oeuvre van W. Reitsema

-vanwege de fraaie vormgeving en ornamentiek van het voorhuis

-vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur en delen van het interieur

-vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510796. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
verbouwing
1926
1926
exact
Voorhuis en hals
vervaardiging
1802
1802
exact
Schuren

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Villaboerderij

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden