Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
510798
Complexnummer
510796 - Meyma
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82779/63
Kadastrale aanduiding
Baflo C 437
Baflo C 438
Baflo C 783
Baflo C 782
Baflo C 665
Bij Meijmaweg 4, 9955 VD te Rasquert

Omschrijving

Omschrijving

TUIN in 1926 aangelegd in landschapsstijl naar een ontwerp van waarschijnlijk de firma Vroom uit Glimmen. Tegelijkertijd werd voor Meijmaweg 2 een tuin in dezelfde stijl aangelegd. Beide tuinen vormen een geheel met elkaar. De tuin van boerderij Meyma wordt aan de noord- en westzijde begrensd door de Meijmaweg, aan de zuidzijde door een zijweg hiervan en aan de oostzijde door de kavelgrens. De tuin bestaat uit een siertuin, gelegen langs de Meijmaweg, een moestuin, ten oosten van de hoofdschuur gelegen, en een weiland, ten oosten van de moestuin gelegen. Langs vrijwel de gehele Meijmaweg loopt een brede sloot die een aftakking heeft die de moestuin van het weiland scheidt en vervolgens langs de zuidzijde van het weiland loopt. Een tweede waterelement wordt gevormd door de ronde vijver die ten noordwesten van het voorhuis is gesitueerd. Tussen voorhuis en vijver ligt een gazon. In de tuin is een aantal kunstmatige heuvelpartijen aangebracht. In het noordoostelijke deel van de tuin ligt parallel aan de Meijmaweg een langgerekte heuvelpartij met grote loofbomen, waaronder eiken en beuken. Tussen moestuin en Meijmaweg ligt een kleinere heuvel beplant met hoge loofbomen met aan de ene kant langs de weg een treures en aan de andere kant een treurbeuk. Ten zuidwesten van de bijschuur, langs de zijweg, ligt een derde heuvel met eveneens een langgerekte vorm die beplant is met hoge loofbomen. Rondom de moestuin staat een hoge loofboombeplanting.

Waardering

Siertuin van algemeen architectuur- en cultuurhistorisch belang:

-als voorbeeld van een siertuin bij een boerderijcomplex in de provincie Groningen uit de eerste helft van de twintigste eeuw

-vanwege de voor de landschapsstijl kenmerkende vormgeving

-vanwege de tamelijk hoge mate van gaafheid

-vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met andere onderdelen van het complex

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 510796. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuin

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1926
1926
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Siertuin

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
invloeden