Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511410
Complexnummer
511407 - De Keukenhof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82983/94
Kadastrale aanduiding
Lisse A 1387
Keukenhof 5, 2161 AN te Lisse

Omschrijving

BOERDERIJ MET BAKHUISJE. Ten zuiden van het kasteel staat een bakstenen boerderij uit 1643 en sindsdien vrijwel onveranderd bewaard gebleven. In 1809 wordt de boerderij omschreven als 'ene capitale en weldoortimmerde huismanswoning voorzien van een stalling, ruime schuur, zomerhuis, wagenhuis, karnmolen, capitale kelder en varkenshokken, tuin en boomgaard'. Thans zijn alle onderdelen nog aanwezig, alleen de schuur is tot woonhuis verbouwd. Het op U-vormige grondslag opgetrokken pand bestaat uit een voorhuis met kelder en opkamer en een laag dwarshuis met aanbouwen onder een met Oud-hollandse pannen gedekt wolfdak. De gevels zijn ingedeeld met houten kruisvensters voorzien van roeden en halve luiken. Aan de achterzijde is een bakhuisje gebouwd met bakoven en waterfornuis. Aansluitend daarop staat een zwart geteerde karnmolen met rood pannen dak. De nieuwe bedrijfsgebouwen die achter de boerderij aan de oostzijde liggen zijn voor de bescherming van ondergeschikte betekenis.

Waardering

BOERDERIJ MET BAKHUISJE van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de beeldbepalende ligging;

- als karakteristiek en functioneel element van de buitenplaats;

- vanwege het bakhuisje en karnmolen dat van belang is als onderdeel van de boerderij en van algemeen belang als uitdrukking van de ontwikkeling van het boerenbedrijf, de zeldzaamheid van het bakhuisje met inrichting en de relatieven architectonische gaafheid;

- vanwege de historisch-functionele relatie met de buitenplaats;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511407. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Nee Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Bakhuis
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Boerderij(M1)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1809
1809
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing