Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511413
Complexnummer
511407 - De Keukenhof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82983/78
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Lisse A 1387
Bij Keukenhof 1, 2161 AN te Lisse

Omschrijving

SPEELHUIS MET URINOIR. Ten noordwesten van het kasteel staat het zogenaamde in decoratieve, rustieke trant gebouwde Zwitserse speelhuis, dat is opgenomen in de ommuring van de moestuin. In 1850 is de eerste steen gelegd door freule Cornélie van Pallandt; de architect is onbekend. Het op rechthoekige grondslag met gele baksteen opgetrokken speelhuisje staat op een gemetselde bakstenen plint, die aan de voor- en zijkanten tot een bordes is uitgebouwd, en bestaat uit één bouwlaag onder een rieten dak met een opgelichte kap, gedecoreerd met houten windveren en een ruim overstek aan beide korte zijden; in de kap (met troggewelf) twee uilenborden. In de muur aan de tuinzijde zijn gotische spitsboogramen aangebracht. Aan de buitenzijde is een renaissance zuiltje met kapiteel en een zeshoekige plaquette ingemetseld. Inwendig zijn er imitaties van Romeinse mozaïeken en van Oud-hollands tegeltableaux en schouwen. De achterzijde is in gebruik als opslagplaats. Aan de zijkant van de ommuurde tuin staat een vrijstaande URINOIR, die vermoedelijk dateert uit de derde kwart van de 19de eeuw, omstreeks de periode dat het speelhuis een korte tijd bewoond werd door jkh. Frederik Willem Anne baron van Pallandt. Het op vierkante grondslag, van rode baksteen opgetrokken gebouwtje onder een plat dak heeft de ingang aan de oostzijde.

Waardering

SPEELHUIS MET URINOIR van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de architectonische vormgeving in rustieke, Zwitserse stijl;

- als karakteristiek element van de buitenplaats;

- vanwege de ensemblewaarde;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511407. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz. Bijgebouw Speelhuis met urinoir

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Bijgebouwen kastelen enz.

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing