Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511414
Complexnummer
511407 - De Keukenhof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82983/68
Internationaal kenteken
Ja
Kadastrale aanduiding
Lisse A 1387
Bij Keukenhof 1, 2161 AN te Lisse

Omschrijving

MOESTUINMUREN MET KOUDE BAKKEN. Ten westen van het kasteel ligt de rechthoekige moestuin, waarvan de oudste muur dateert uit de 18de eeuw en bestaat uit rode baksteen met een ezelsrug van beton (oorspronkelijk hardsteen). Deze wordt in de verkoopakte van 24 oktober 1746 samen met de koude bakken omschreven; de koude bakken bevinden zich thans aan de westkant van de tuin. De ingemetselde gedenksteen met het opschrift 'Frederik Willem Anne 1849' herinnert aan de vernieuwing en verlenging van de muur met gele baksteen, versierd met bloktandlijsten en onderbroken door pijlers met hardstenen dekplaten, aan weerszijden van het speelhuis zijn nissen aangebracht. Aan het begin van de twintigste eeuw wordt de muur nogmaals met gebruikmaking van oude stenen verlengd. Tevens wordt er een 17de-eeuwse wapensteen met het wapen van Leiden ingemetseld afkomstig van een pleisterplaats te Halfweg (gesloopt in 1861/67); in de hoek van de tuin is een hardstenen drinkbak in de vorm van een sarcofaag geplaatst afkomstig van de boerderij. Aan het begin van de jaren negentig (ca.1993) is de moestuinmuur deels gerestaureerd met nieuwe steen.

Waardering

MOESTUINMUREN MET KOUDE BAKKEN van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de doelmatige vormgeving;

- vanwege de gaafheid van het complex en de samenhang met het speelhuis;

- als karakteristiek en functioneel element van de buitenplaats;

- vanwege de ensemblewaarde.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511407. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Tuinmuur

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1700
1800
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing