Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511416
Complexnummer
511407 - De Keukenhof
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82983/87
Kadastrale aanduiding
Lisse C 5022
Stationsweg 164, 2161 AM te Lisse
Stationsweg 166, 2161 AM te Lisse

Omschrijving

DIENSTWONING 'T HOOGJE. Direct aan de Stationsweg, tegenover de oprijlaan staan twee witgepleisterde woningen uit de 18de eeuw van één bouwlaag onder een met Oud-hollandse pannen gedekt zadeldak met een tuitgevel aan de kopzijden. In de kapgevel twee dakkapellen met elk twee meerruitsvensters onder een zadeldak met houten windveren. Regelmatige indeling van de voorgevel bestaande uit zeven (venster/deur)assen, 18de-eeuwse meerruitsvensters met roeden en halve luiken en bovenlichten. Aansluitend op het dakschild van de achtergevel een houten aanbouw onder lessenaarsdak en een stenen schuur.

Waardering

DIENSTWONING 'T HOOGJE van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de beeldbepalende ligging;

- als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511407. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) Dienstwoning(K4)

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1700
1800
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing