Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511599
Complexnummer
511598 - Complex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82746/110
Kadastrale aanduiding
Veenendaal D 2010
Davidsstraat 5, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 7, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 9, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 11, 3905 BK te Veenendaal

Omschrijving

Omschrijving complexonderdeel 2

Het aan de Davidsstraat gelegen blok ARBEIDERSWONINGEN (type 2) is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een met rode pannen gedekte schilddakvormige mansardekap. Op de nok bevinden zich drie schoorstenen. Het blok is symmetrisch van opzet en indeling en bevat vier woningen, twee aan twee gespiegeld.

De symmetrisch opgezette voorgevel heeft op twee plaatsen een opgelicht dakschild. Deze twee geveldelen bevatten elk een dubbele ingangspartij onder een rollaag. Ter weerszijden van een in verticale baksteen gemetselde segmentboogvormige muurdam bevindt zich een recente voordeur met eens schuin naar achteren geplaatst zijlicht. De tweede bouwlaag bevat een gepotdekselde strook met twee vierlichtsvensters. Het boeibord loopt naar beneden toe door en sluit aan op het kozijn dat zich in het één bouwlaag hoge deel van de voorgevel bevindt. Dit kozijn bevat een samengesteld venster met een breed middendeel en smalle zijlichten met bovenlicht. Daarboven bevindt zich een dakgoot op klossen die om de hoek zwenkt.

De zijgevels hebben op de hoeken een enkel venster onder de van de voor- naar de en achtergevel doorlopende goot op klossen. In de kap bevindt zich een dakkapel met vierlichtskozijn met dubbel draaivenster. De achtergevel is, vergelijkbaar met de voorgevel, deels hoger opgetrokken. De eerste bouwlaag bevat een kozijn met een deur en twee vensters. Aan de achtergevel zijn twee recente aanbouwen onder plat dak gezet die buiten de bescherming vallen.

Waardering complexonderdeel 2

Het blok arbeiderswoningen is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van sociale woningbouw met Amsterdamse School kenmerken van het architectenduo Vorkink en Wormser uit de eerste decennia van de 20ste eeuw. Het woningblok heeft stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een vrij gaaf en samenhangend complex woningen, gegroepeerd aan weerszijden van een enigszins gebogen weg.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511598. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Bedrijfs-,fabriekswoning Fabriekswoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1920
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonblok

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Wormser, P. ; Utrecht
architect / bouwkundige / constructeur
Vorkink, P. ; Utrecht
architect / bouwkundige / constructeur