Complexgegevens

Complexnummer
511598

Omschrijving

Inleiding complex

\t

In opdracht van de Veenendaalsche Woningstichting werd in 1920 een complex arbeiderswoningen gebouwd naar ontwerp van de architecten P. Vorkink en J. Wormser. De woningstichting was in het leven geroepen door de Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij (VSW). Directieleden vormden het bestuur van de stichting. De architectuur van het complex is traditioneel met Amsterdamse School stijlinvloeden in kapvormen, baksteengebruik en kozijnen. Bij renovaties zijn elementen gewijzigd, zoals de deuren, de aanbouwen aan de achterzijde en het materiaal van de dakpannen.

\t

Omschrijving complex

\t

Het aan de Davidsstraat gelegen complex arbeiderswoningen bestaat uit veertig woningen, verdeeld over negen blokken.

\t

De blokken woningen liggen tegenover elkaar aan de dezelfde straat. De rooilijn verspringt per woonblok. In de bocht van de Davidsstraat naar het Davidsplein is een pleinvorm ontstaan door de tegenover elkaar liggende blokken verder uit elkaar te plaatsen.

\t

Het complex bestaat uit de volgende woonblokken:

\t

1. Davidsstraat 1-32. Davidsstraat 5-7-9-113. Davidsstraat 13-15-17-194. Davidsstraat 21-235. Davidsstraat 25-27-29-31-33-35-37-39-41-436. Davidsstraat 45-477. Davidsstraat 30-328. Davidsstraat 14-16-18-20-22-24-26-289. Davidsstraat 2-4-6-8-10-12

\t

Er zijn vijf vormen van geschakelde woonblokken. Type één is een twee-onder-een kap woning. Type twee bevat vier woningen. Type drie omvat zes woningen, type vier acht woningen en type vijf tien woningen. De blokken met twee en zes woningen zijn voorzien van een zadeldakvormige mansardedak, de overige van een schilddakvormige mansardedak. De woningen van het type 1 zijn direct aan de straat gelegen; de overige hebben een ondiepe voortuin.

\t

Waardering complex

\t

Het woningbouwcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een complex woningen met Amsterdamse School kenmerken van het architectenduo Vorkink en Wormser uit de eerste decennia van de 20ste eeuw. Het complex heeft tevens cultuurhistorische waarde als restant van de industriële ontwikkelings die Veenendaal begin 20ste eeuw doormaakte. Het complex heeft stedenbouwkundige waarde als voorbeeld van een vrij gaaf en samenhangend complex woningen, gegroepeerd aan weerszijden van een enigszins gebogen weg.

\t