Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511603
Complexnummer
511598 - Complex
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82752/96
Kadastrale aanduiding
Veenendaal D 2005
Davidsstraat 25, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 27, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 29, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 31, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 33, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 35, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 37, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 39, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 41, 3905 BK te Veenendaal
Davidsstraat 43, 3905 BK te Veenendaal

Omschrijving

Omschrijving complexonderdeel 5

Het aan de Davidsstraat gelegen blok ARBEIDERSWONINGEN (type 5) is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond en telt één bouwlaag onder een met rode pannen gedekte schildvormige mansardekap. Op de nok bevinden zich vijf schoorstenen. Het blok is symmetrisch van opzet en indeling en bevat tien woningen, die twee om twee gespiegeld zijn.

De symmetrisch opgezette voorgevel heeft op vijf plaatsen een opgelicht dakschild. Deze geveldelen bevatten elk een dubbele ingangspartij onder een rollaag. Ter weerszijden van een in verticale baksteen gemetselde segmentboogvormige muurdam bevindt zich een recente voordeur en een schuin naar achteren geplaatst zijlicht. De tweede bouwlaag bevat een strook gepotdekselde delen waarin twee vierlichtsvensters zijn gezet. Het boeibord loopt naar beneden toe door en sluit aan op het kozijn dat zich in het één bouwlaag hoge deel van de voorgevel bevindt. Dit kozijn bevat een samengesteld venster met een breed middendeel en smalle zijlichten met bovenlicht. Daarboven bevindt zich een dakgoot op klossen die om de hoek zwenkt.

De zijgevels hebben op de hoeken een enkel venster onder de van de voor- naar de achtergevel doorlopende goot op klossen. In de tweede bouwlaag bevindt zich een vierlichtskozijn met dubbel draaivenster. De gevels zijn voorzien van muurankers. Vergelijkbaar met de voorgevel is de achtergevel deels hoger opgetrokken. De eerste bouwlaag bevat een kozijn met een deur en twee vensters. Aan de achtergevel zijn vijf recente aanbouwen onder plat dak gezet die buiten de bescherming vallen.

Waardering complexonderdeel 5

Het blok arbeiderswoningen is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van sociale woningbouw met Amsterdamse School kenmerken van het architectenduo Vorkink en Wormser uit de eerste decennia van de 20ste eeuw. Het woningblok heeft stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een vrij gaaf en samenhangend complex woningen, gegroepeerd aan weerszijden van een enigszins gebogen weg.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511598. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Bedrijfs-,fabriekswoning Fabriekswoning

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1920
1920
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonblok

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Wormser, P. ; Utrecht
architect / bouwkundige / constructeur
Vorkink, P. ; Utrecht
architect / bouwkundige / constructeur