Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511885
Complexnummer
511886 - Strijdhoef
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82657/108
Kadastrale aanduiding
Udenhout B 2689
Schoorstraat 14, 5071 RA te Udenhout

Omschrijving

Omschrijving

Het huis is in 1760 gebouwd in opdracht van Willem Jacob Frederik Baron van Dopff (sinds 1760 was Van Dopff eigenaar van de Strijdhoef). Het is een blokvormig pand, opgetrokken in baksteen en bestaande uit een souterrain, twee bouwlagen en een kap. Het afgeplatte schilddak (gerestaureerd 1996-1997) is gedekt met Hollandse pannen en voorzien van vier schoorstenen met ijzeren tentdakjes en een dakruiter met luidklok. De voorgevel heeft vijf traveeën met centraal de ingang, bereikbaar via een hardstenen trap met leuningen en bordes. De ingang wordt gevormd door een dubbele houten deur onder snijlicht met lantaarn, het geheel in een omlijsting van Dorische pilasters een een kroonlijst. De zesruits schuifvensters op de bel-etage hebben een getoogd bovenlicht, hetgeen strookt met 1760 als bouwjaar. Op de verdieping bevinden zich vierruits schuifvensters. De keldervensters zijn voorzien van diefijzers. De achtergevel heeft dezelfde symmetrische indeling, echter zonder ingangspartij. De zijgevels zijn eveneens voorzien van enkele vensters, waaronder een veelruits schuifvenster. Het pand heeft twee haaks geplaatste eenlaags bouwhuizen met verbindingslid, zodat aan weerszijden van het huis een kleine binnenplaats is ontstaan. Deze wordt aan de zijde van het voorplein afgesloten door middel van geblokte pijlers waartussen hekken. De bouwhuizen hebben zadeldaken met oudhollandse gesmoorde pannen en gezien het overeenkomende steenformaat uit dezelfde tijd als het huis, doch zijn omstreeks 1845 verbouwd in neogotische trant. De voor- en achtergevels zijn bepleisterd en rijk gedecoreerd met spitsbogen, pinakels enz. De neogotische uitmonstering is blijkens foto's niet meer geheel conform de oude situatie. De verbindingsleden zijn gewijzigd, zo is onder andere een kas onder lessenaarsdak verdwenen.

Het huis heeft nog inhoofdzaak zijn oude structuur, onder andere gevormd door een ingangshal met links een kamer voorzien van schilderingen, middenachter een zaal en rechts een trappenhuis met oorspronkelijke achttiende-eeuwse houten trap. De schilderingen in de linkerkamer zijn van de hand van Dirk Dalens III (gesigneerd 'D. DALENS. 1742') en stellen landelijke riviertaferelen met herberg, ruiters enz. voor.

Waardering

Het huis Strijdhoef, waarschijnlijk gebouwd in of omstreeks 1760, is van algemeen belang vanwege:

- bouwtype blokvormig huis, waarvan de status wordt benadrukt door de hoog gelegen en via een trap bereikbare bel-etage;

- de U-vormige plattegrond van huis met bouwhuizen;

- architectuurhistorie, vooral vanwege de neogotische uitmonstering van de bouwhuizen met spitsbogen en pinakels;

- verder vanwege details zoals het snijlicht met lantaarn;

- interieur van het huis, vanwege de structuur en onderdelen, vooral de schilderingen door Dirk Dalens III;

- zeldzaamheid van huizen, die tezamen met de bouwhuizen een U-vormig complex vormen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511886. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats Landhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1760
1760
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing