Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
511887
Complexnummer
511886 - Strijdhoef
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82657/107
Kadastrale aanduiding
Udenhout B 3020
Udenhout B 3021
Udenhout B 3022
Udenhout B 2690
Udenhout B 2210
Udenhout B 2680
Udenhout B 2681
Udenhout B 2689
Udenhout B 2631
Udenhout B 2685
Udenhout B 2683
Udenhout B 2342
Udenhout B 2684
Udenhout B 2682
Udenhout B 2341
Udenhout B 2438
Udenhout B 2347
Udenhout B 2208
Bij Schoorstraat 14, 5071 RA te Udenhout

Omschrijving

Omschrijving

De entree tot de buitenplaats wordt gevormd door een inrijhek (5), dat toegang geeft tot een oprijlaan beplant met een dubbele rij eiken. Aan de linkerzijde bevindt zich het complex van bossen en open landerijen, rechts de toegang tot het huis en zijn directe omgeving.

Het huis met bouwhuizen en voorplein wordt omgeven door een gracht, die aan de achterzijde van het huis is verbreed en een bocht vertoont. Dit is een laat voorbeeld van Louis XIV-stijl. De landerijen rond de omgrachting bestaan sinds tenminste omstreeks 1850 in hoofdzaak uit boomgaarden (zie top. kaart 1838-1857) en zijn door een tweede, bescheiden omgrachting omgeven. Het voorplein is toegankelijk via een poortgebouw (3). Het centrum wordt gevormd door een rond perk (reeds uitgebeeld in 1807, zie Van de Voort 1982). Dit perk is in 1981 gereconstrueerd. Langs de gracht loopt een haag van snoeilinden. Bij de poort staan opgeschoren kastanjes. Nabij het huis staan drie natuurstenen drinkbakken, nu in gebruik als bloembakken. Verder zijn er drie portretbustes (6), een voet van een zonnewijzer (7) en links van de poort een tuinkoepel (4). In de zuidhoek van het terrein ligt een ijskelder (8).

Het noordwestelijke gedeelte van de buitenplaats is veel groter. De zuidelijke grens wordt gevormd door de oprijlaan. Tegenover de entree tot het huis is een bescheiden rechte laan aanwezig die zich over de oprijlaan als zichtas een stukje voortzet. Deze is reeds zichtbaar op het kadastraal minuutplan van 1828 (gemeente Udenhout sectie B, blad 2) en op de top. kaart van 1838-1853. Verder bevinden zich hier verschillende noord-zuid lopende houtwallen en singels. Pas sinds omstreeks 1900 (vergelijk top. kaart 1893/1901-1902 met oudere kaarten) is dit gebied zo open als het nu is. Noordelijker ligt het achttiende-eeuwse rastervormige lanenpatroon, dat oorspronkelijk tot aan het huis liep en waar de laan tegenover het huis een onderdeel van vormde. In het westen hiervan ligt een simpel sterrenbos met kom, in het oosten een tweede kom en aan de oostelijke grens rabatten. Dit gedeelte is in hoofdzaak bebost met naald- en loofhout. Erlangs en erdoor lopen verschillende greppels en sloten.

Waardering

De parkaanleg van Strijdhoef, grotendeels bestaande uit achttiende-eeuwse elementen, is van algemeen belang vanwege:

- de achttiende-eeuwse waterpartij rond het huis met vijver in Louis XIV-stijl;

- de beplanting van het voorplein met leilinden en kastanjes;

- de rastervormige achttiende-eeuwse aanleg met kom en sterrenbos die nog grotendeels intact is;

- de ensemblewaarden van park met huis, bijgebouwen en tuinsieraden;

- de zeldzaamheid van wat betreft structuur gaaf bewaarde achttiende-eeuwse buitenplaatsen.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 511886. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1800
1850
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing