Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512105
Complexnummer
512103 - Morren
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82913/112
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Oldebroek AE 712
Oldebroek AE 713
Oldebroek AE 710
Oldebroek AE 716
Oldebroek AE 42
Oldebroek AE 44
Oldebroek AE 43
Oldebroek AE 734
Oldebroek AE 735
Oldebroek AE 86
Oldebroek AE 738
Oldebroek AE 739
Oldebroek AE 740
Oldebroek AE 741
Oldebroek AE 742
Oldebroek AE 743
Oldebroek AE 744
Oldebroek AE 745
Oldebroek AE 746
Oldebroek AE 417
Oldebroek AE 453
Oldebroek AE 48
Oldebroek AE 426
Oldebroek AE 89
Oldebroek AE 39
Oldebroek AE 115
Oldebroek AE 90
Oldebroek AE 454
Oldebroek AE 46
Oldebroek AE 107
Oldebroek AE 96
Oldebroek AE 93
Oldebroek AE 94
Oldebroek AE 33
Oldebroek AE 32
Oldebroek AE 416
Oldebroek AE 106
Oldebroek AE 50
Oldebroek AE 45
Oldebroek AE 584
Oldebroek AE 51
Oldebroek AE 47
Oldebroek AE 455
Oldebroek AE 557
Oldebroek AE 97
Oldebroek AE 583
Oldebroek AE 49
Oldebroek AE 558
Oldebroek AE 556
Oldebroek AE 582
Oldebroek AE 98
Bij Oostendorperstraatweg 69, 8097 PL te Oosterwolde Gld

Omschrijving

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG EN BEGRAAFPLAATS.

De aanleg van de historische buitenplaats Morren is tamelijk eenvoudig en bestond oorspronkelijk uit een stelsel van lanen met bomenrijen, vermoedelijk aangelegd in de 18de eeuw. Dit door (park)weiden omgeven lanenstelsel is nog altijd sterk herkenbaar. Het park werd omstreeks 1795 verfraaid met een Engelse aanleg bestaande uit wandelbosjes met slingerpaadjes en vijvers. Op de kaart van De Man (ca. 1800) is een groot deel van het lanenpatroon en de aanleg herkenbaar. De waterpartijen werden omstreeks 1903 gedicht. Slechts een vijver resteerde. De hoofdlaan vanaf de Oostendorperstraatweg (vroeger Zandweg) maakt een lichte knik waar in het verleden een noordelijke uitweg aftakte, en wordt gesneden door een andere laan, waarvan het noordelijke gedeelte naar het hoofdhuis en de grote boerderij leidt.

Het zuidelijke gedeelte van de dwarslaan leidde in het verleden met twee haakse bochten en een slingerlaan naar de Oostendorperstraatweg. Het hoofdhuis wordt bereikt over een brug met een smeedijzeren toegangshek tussen twee smeedijzeren opengewerkte vierkante pijlers met smeedijzeren vleugelstukken, gedateerd 1771. Het huis is omgracht. De gracht en directe omgeving zijn in 1911 ingericht als een Engelse tuin naar een ontwerp van de tuinarchitect Poortman. Het oostelijke deel van de gracht is verbreed tot vijver. Voor het huis ligt een rond gazon met in het midden een natuurstenen 'bol'-zonnewijzer (vermoedelijk vroeg 20ste-eeuws). Aan de oostkant van het huis leiden twee slingerpaden naar het oosten. Deze paden doorsnijden groepjes beplanting en buigen naar een vijver met gebogen walkanten. Voor de oostgevel van het huis is de ruimte onbeplant waardoor een sterke zichtlijn richting Oldebroek is ontworpen. Aan de noordkant van het huis lag de moestuin. In de moestuin liggen twee lage en een hoge in baksteen opgetrokken koude bakken met legramen. Centraal binnen de aanleg ligt een door een hekwerk omgeven, kleine begraafplaats op een bosperceel, het zogenoemde Kelderbos, waar zich de grafkelder en twee graven bevinden. De aanleg loopt van de Winterdijk in het westen tot de Oostendorperstraatweg in het oosten. Aan de noordzijde en zuidzijde grenst de buitenplaats aan landbouwgronden en de Streektersloot, zoals is aangegeven op de bijbehorende kaart.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG EN BEGRAAFPLAATS behorende tot de historische buitenplaats Morren zijn van algemeen belang:

- vanwege de historische infrastructuur bestaande uit lanen en open weiden;

- vanwege de vroeg 20ste-eeuwse aanleg van Poortman rondom huis Morren;

- vanwege de stoffering van de aanleg met een 18de-eeuws toegangshek, de begraafplaats en zonnewijzer;

- vanwege de visueel-ruimtelijke en functionele samenhang tussen en met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 512103. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen Historische aanleg
Nee Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaats

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Landschapsstijl
stijlzuiver