Complexgegevens

Complexnummer
512103

Omschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde HISTORISCHE BUITENPLAATS MORREN opgebouwd uit de volgende complexonderdelen: HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), drie BOERDERIJEN (3, 4 en 5), ENTREEPIJLERS (6) en GRAFKELDER (7). De kern van de buitenplaats bestaat uit een landhuis, gelegen binnen een romantische parkaanleg in landschapsstijl, in 1911 gedeeltelijk ingericht naar een ontwerp van de tuinarchitect Poortman. Het huis werd aan het einde van de 17de eeuw gebouwd op de plaats van een veel oudere hofstede of spyker. Vermoedelijk zijn restanten van dit oudere huis nog in het huis bewaard gebleven. De oudste naam van het huis was Wynbergen's Erve, de naam Morren ontstond pas in 1678. In 1770 vererfde Anthony van Oldenbarneveldt het landgoed aan zijn zoon Jan Rutger. Deze verbouwde het landhuis in 1771 tot ongeveer zijn huidige vorm. Ook het toegangshek dateert uit 1771. De erfgenaam van Jan Rutger, mr. Anthony Raedt, deed veel aan de verfraaiing van het huis en omgeving en liet omstreeks 1795 een park in Engelse landschapsstijl aanleggen. Raedt verbouwde het huis en liet een groot deel van de spyker afbreken. In 1910 werd het huis wederom verbouwd. Aan de straatzijde bij de Oostendorperstraatweg bevinden zich 2x2 bakstenen ingangspijlers met natuurstenen afdekplaat, elk paar voorzien van de naam Morren. Op twee pijlers staan gietijzeren siervazen. Links en rechts van het begin van de oprijlaan naar het huis bevinden zich twee boerderijen. De linker boerderij draagt de naam Morren. De oprijlaan met bomenrij wordt gekruist door een bomenlaan waar het huis zelf aan ligt. Het huis ligt op een soort eiland met een toegangshek. Links van het huis ligt een grote boerderij. Aan het einde van een naar het zuiden aftakkende laan ligt een oude begraafplaats met de grafkelder van Anthony Raedt.

Waardering van het complex

De HISTORISCHE BUITENPLAATS MORREN is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

- als representatief voorbeeld van een buitenplaats gelegen binnen een tuin- en parkaanleg in landschapsstijl;

- vanwege het 18de-eeuwse lanenpatroon waarbinnen het huis een centrale positie inneemt;

- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.