Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
512878
Complexnummer
512877 - Vml. gemeentelijk zwembad
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82751/146
Internationaal kenteken
Nee
Kadastrale aanduiding
Weesp B 1376
Utrechtseweg 17, 1381 GR te Weesp

Omschrijving

Inleiding

HOOFGEBOUW, onderdeel uitmakend van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp, gebouwd in 1937 in expressionistische bouwtrant.

In oorsprong was de eerste verdieping van het gebouw in gebruik als dienstwoning en waren de vleugels van het hoofdgebouw aan de waterkant open ten behoeve van de badhokjes.

Omschrijving

Het symmetrisch opgebouwde hoofdgebouw heeft een licht geknikt grondplan, bestaande uit een breder middendeel, geflankeerd door smallere vleugels. De hoofdentree bevindt zich op de symmetrie-as, die tevens het kknikpunt voor de plattegrond vormt. Het pand heeft een middenpartij ter hoogte van twee bouwlagen, de vleugels hebben een hoogte van één bouwlaag. Het pand wordt afgesloten door een houten dakoverstek en een hoog glooiend rieten schilddak dat golvend over middenpartij en vleugels is gelegd. Op de nok zijn rood gesmoorde rietvorsten aangebracht. Op de centrale nokhoek staat een rechthoekige bakstenen schoorsteen. De lengterichting van het pand loopt vrijwel evenwijdig aan de Utrechtseweg. Het pand is opgetrokken in brede horizontale gepotdekselde delen boven een betonnen voeting.

De symmetrisch ingedeelde voorgevel (ZW) heeft zowel op de begane grond als op de eerste verdieping lange lintvensters met houten kozijnen, waarbij de vensters op de begane grond een geringe hoogte hebben en als bovenlichten doorlopen in de vleugels aan weerszijden van de entree. De nadruk ligt op de uitzwenkende middenas die op de begane grond en in het dakschild verbijzonderd is. Op de begane grond bevindt zich aan weerszijden van de middenas een houten paneeldeur met glaspanelen en roedenverdeling. In het dak is op de middenas een halfrond-gesloten dakkapel met halfrond venster aangebracht.

De rechterzijgevel (ZO) heeft een hooggeplaatst rechthoekig bovenlicht onder de dakrand.

Ook bij de symmetrisch ingedeelde achtergevel (NO) ligt de nadruk op de - eveneens uitzenkende - middenas van de middenpartij: op de begane grond bevindt zich een zelfde entree als in de voorgevel, ditmaal echter geplaatst in een portaal met zijlichten in de zijwanden en afgesloten door een plat dak. Aan weerszijden van de entree bevinden zich geveldelen ter breedte van vijf rechthoekige staande laddervensters met vierruits-roedenverdeling. Op de eerste verdieping van de middenpartij bevindt zich een vensterreeks van zes gekoppelde rechthoekige houten vensters (drie aan weerszijden van de middenas). In het dak is op de middenas een dakkapel aangebracht als in de voorgevel. De zijvleugels zijn voorzien van een (niet oorspronkelijke) houten borstwering met daarboven een (niet oorspronkelijke) vensterreeks van acht gekoppelde houten vensters.

De linkerzijgevel (NW) is identiek aan de rechterzijgevel.

Het interieur bevat onder andere nog de oorspronkelijke houten kapconstructie en op de eerste verdieping nog enkele paneeldeuren. Deze paneeldeuren hebben vier boven elkaar geplaatste liggende panelen, waarvan de drie onderste dicht zijn en de bovenste twee ruitjes met blauw glas en één met wit glas bevatten.

Waardering

Het hoofdgebouw is van algemeen belang als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het voormalige gemeentelijke zwembadcomplex te Weesp en als merendeels gaaf bewaard voorbeeld van sportarchitectuur uit de jaren '30 van de 20ste eeuw in expressionistische bouwtrant.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 512877. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Sport, recreatie, vereniging en horeca Sport en recreatie Zwembad

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1937
1937
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden