Actualiteit gegevens: 01-12-2021

Monumentgegevens

Monumentnummer
Het monumentnummer is een registergegeven
513007
Complexnummer: 
513006 - Christus Koning
Status: 
rijksmonument
Inschrijving register
Inschrijving register is een registergegeven
10 april 2000
Kadaster deel/nr: 
82828/129
Internationaal Kenteken: 
Nee

Locatie

Provincie
Provincie is een registergegeven
Noord-Brabant
Gemeente
Gemeente is een registergegeven
Helmond
Woonplaats
Woonplaats is een registergegeven
Helmond
X-Y coördinaat: 
177212 - 386887

Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument

Inleiding

Voormalig KLEIN SEMINARIE en missiehuis, gebouwd in 1929 in opdracht van de Paters van het Heilig Hart van Jezus. Het expressionistische gebouw is ontworpen door architect G. Deur. Het gebouw heeft vanaf de jaren zestig gediend als school waartoe het aan de achterzijde is uitgebreid en in 1992 inwendig verbouwd. Het is gesitueerd op een groot stuk grond met een lange met beuken omzoomde toegangslaan op een flinke afstand van de weg.

Omschrijving

Het drielaagse langgerekte gelede gebouw heeft een verspringende T-vormige plattegrond. De gevels zijn asymmetrisch ingedeeld en zijn opgetrokken uit machinale baksteen voorzien van siermetselwerk in reliëf. De verschillende bouwdelen hebben schild- en zadeldaken met rode verbeterde Hollandse dakpannen. De voorgevel bestaat uit drie delen; links de klaslokalen, ongeveer in het midden de bekoepelde toren met trappenhuis en rechts nog enige lokalen en uiterst rechtsboven de kapel.

Het linkergedeelte heeft onder de daklijst een strook met smalle vensters voorzien van horizontale deelroede. Daaronder is een breed gedeelte uitgebouwd en voorzien van een eigen schilddak, iets verschoven ten opzichte van het midden. Op de begane grond zijn er samengestelde zesruits ramen, op de etage samengestelde negenruits vensters. De onderste ramen kunnen opengeslagen worden. Links is in dit deel een aparte entree aangebracht, in het metselwerk er boven met verticale stroken glas-in-lood geaccentueerd. De vleugeldeur heeft smalle ramen en een betonnen luifel.

Links hiervan twee grote ramen en rechts op de begane grond de hoofdingang met een smalle vensterreeks. De ingang is te bereiken via een trappartij. De vleugeldeur heeft kleine ramen, kruisvormige decoraties en een betonnen luifel, die is ingeklemd tussen de uitbouw en het torengedeelte. Bij de entree zijn diverse granieten sierblokken. Naast de deur kleine vensters, evenals in de zijdelen ernaast. In het portiek is links een gevelsteen aangebracht, voorzien van het Chiro-teken, Alpha en Omega en de tekst; "Voor Christus den onsterfelijken Koning der Eeuwen / Voor Wien de martelaren door hun Bloed getuigden / Getuige dit Juvenaat / Dat te Zijner liefde en tot uitbreiding van Zijn Rijk / Gebouwd werd in Gods genade in het jaar 1929 / Me posuit Arnoldus Franciscus Diepen / episcopus Buscoducensis.

De torentravee heeft een smalle rechthoekige vorm die in de diepte het dak doorsnijdt. De luifel van de hoofdingang loopt deels door over het metselwerk, daar boven voor en rechts smalle verticale stroken glas-in-lood. Boven asymmetrisch geplaatste kleine ramen met horizontale deelroede en betonnen sierband. Op het voorste torendeel een koperen koepel met een kruis.

Het geveldeel rechts heeft op de begane grond eerst zes samengestelde zesruits ramen, en in het dakvlak er boven een strook smalle zoldervensters met horizontale deelroede. Het volgende deel is kruisvormig en bevatte op de etage de kapel. In het "transept" op de begane grond drie deuren onder betonnen luifel en bovenlicht, in de hoek een eenlaags deel met smalle glas-in-loodramen en schilddak. Het "transept" heeft trapsgewijs lopende glas-in-loodramen en een baksteen kruis in de puntgevel. Het zadeldak daar achter eindigt in een open klokkestoel met klok.

In het lagere afsluitende deel weer glas-in-loodramen en baksteen kruis in de puntgevel.

Het kapelgedeelte heeft aan de achterzijde een lange en lagere uitbouw met glas-in-loodramen en een "transept" dat correspondeert met de voorgevel. Vervolgens weer een strook vensters in het dakvlak. Dit gaat door in de langgerekte haakse uitbouw, maar dan onder de daklijst, ter plaatse van de torentravee. De gevels aan de achterzijde hebben verder een afwijkende vernieuwde indeling en worden deels aan het oog onttrokken door eenlaagse aanbouwen onder plat dak.

Mechanisch torenuurwerk, met elektrische opwinding.

Waardering

Het voormalig seminarie is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarden als representatief voorbeeld van de stichting van opleidingsinstituten door katholieke congregaties in het Interbellum en is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kloosterinternaten. Het heeft architectuurhistorisch belang als voorbeeld van de regionale verwerking van expressionistische motieven en als voorbeeld van het werk van G. Deur. Het is gaaf bewaard gebleven. Het is zeldzaam als voorbeeld van een congregatieklooster van de hand van deze Nijmeegse architect.

Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens

HoofdadresStraatNrToev.PostcodeSitueringLocatieWoonplaats
JaDeurneseweg95709 AHHelmond

Oorspronkelijke functies

HoofdfunctieFunctiesoortHoofdcategorieSubcategorieFunctieVerbijzonderToelichting
Jaoorspronkelijke functieCultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapSchoolgebouwKatholieke school

Semenari

Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens

Kadastrale gemeenteSectieGrondperceelKad. objectAppartement
HelmondN4540

Bouwstijlen

HoofdstijlSubstijlZuiverheidToelichting
Expressionismeinvloeden

Bouwtypen

HoofdcategorieSubcategorieBouwtypeToelichting
Cultuur, gezondheid en wetenschapOnderwijs en wetenschapGymnasium

Semenari

Bouwactiviteiten

VanTotNauwkeurigheidWerkzaamheidToelichting
19291929exactvervaardiging
19921992globaalverbouwing

Ambachten

NaamBeroepToelichting
Deur, G. ; Noord-Brabantarchitect / bouwkundige / constructeur