Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513220
Complexnummer
513219 - Joodse Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82617/159
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5125
Bussum, Joodse begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

BAARHUISJE, behorende tot het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg", gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw in sobere eclectische bouwtrant. Het baarhuisje is schuin gesitueerd aan de noordwestzijde van het terrein.

\t\t\t Omschrijving

Het baarhuisje van de Joodse begraafplaats is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in wit geschilderde baksteen op gecementeerde plint onder zadeldak, bedekt met zwarte Hollandse pannen. De voorgevel (ZO) bevat een dubbele deur onder segmentboog. Aan weerszijden bevindt zich een blind spitsboogvenster. In de decoratieve top van de gevel is een rond ijzeren venster aangebracht.

In de zijgevels is een ijzeren rondboogvenster geplaatst met blauw gekleurde glas-in-loodramen.

De achtergevel (NW) bevat een dubbele deur. Waardering

Het baarhuisje, gebouwd in sobere eclectische bouwtrant, is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als karakteristiek en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een funerair dienstgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513219. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Baarhuisje Joodse begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1850
1850
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing