Complexgegevens

Complexnummer
513219

Omschrijving

Inleiding Het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum omvat vier onderdelen: een BEGRAAFPLAATSHEK, een BAARHUISJE en TWEE HOUTEN GRAFMONUMENTEN.

De begraafplaats is gesticht in 1830, gelijktijdig met de Algemene begraafplaats, en ligt op een rechthoekig terrein in de noordwesthoek van de Algemene Begraafplaats aan de Amersfoortsestraatweg/hoek Brediusweg. Op het terrein is een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis van hen die werden omgebracht door de vijanden van Israël in de jaren 1940-1945 in de gemeenten Naarden, Bussum, Weesp, Blaricum, Huizen en Laren.

Omschrijving

De Joodse begraafplaats heeft een eenvoudige orthogonale aanleg met een centrale hoofdas vanaf het entreehek. Op het met gras begroeide terrein, waar enkele dwarspaden doorheen lopen, staan natuurstenen grafmonumenten en nog twee houten grafmonumenten, oost-west georiënteerd. Het gelijktijdig met de aanleg geplaatste entreehek is gesitueerd aan de oostzijde van het terrein. Het baarhuisje is schuin op het terrein gesitueerd, op een rechthoekige plattegrond zuidoost-noordwest georiënteerd. De bakstenen gevels onder zadeldak, bedekt met zwarte Hollandse pannen, zijn wit geschilderd.

Waardering

Het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een vroeg 19de-eeuwse Joodse begraafplaats met bijbehorende aanleg, beplanting, grafmonumenten en baarhuisje.