Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513221
Complexnummer
513219 - Joodse Begraafplaats
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82617/155
Kadastrale aanduiding
Bussum B 5125
Bussum, Joodse begraafplaats, Brediuskwartier

Omschrijving

Inleiding

BEGRAAFPLAATSHEK, behorende tot het complex, "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum, gesitueerd aan de oostzijde van het terrein.

Omschrijving

Het entreehek tot de Joodse begraafplaats bestaat uit twee bakstenen pijlers met daartussen een ijzeren hekwerk, bestaande uit twee vleugels. Op de linker pijler staat op een natuurstenen plaat de naam van de gemeente: "BUSSUM", op de rechter het Joodse stichtingsjaar: "5590" (1830). Aan de linkerzijde bevindt zich een ijzeren hekje voor voetgangers met bakstenen pijler. Waardering

Het vroeg 19de eeuwse begraafplaatshek is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel en gaaf bewaard gebleven onderdeel van het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum, gesticht in 1830.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513219. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen Begraafplaatshek Joodse begraafplaats

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1830
1830
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
n.v.t.
niet van toepassing