Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513226
Complexnummer
513224 - Title
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82617/166
Kadastrale aanduiding
Bussum B 3089
Bussum B 3088
Bussum B 3090
Burgemeester s'Jacoblaan 19, 1401 BL te Bussum
Burgemeester s'Jacoblaan 21, 1401 BL te Bussum
Potgieterlaan 7, 1401 AS te Bussum

Omschrijving

Inleiding

Oostelijke reeks van drie woonhuizen in expressionistische bouwtrant, behorende tot het complex "Burgemeester 's Jacoblaan/ Potgieterlaan", in 1925 gebouwd naar het ontwerp van N. Doornberg.

Omschrijving

Oostelijke reeks, bevattende drie woonhuizen, opgetrokken op een gebogen plattegrond en met de voorzijden op het zuidwesten georienteerd. De woonhuizen bevatten drie bouwlagen en zijn opgetrokken in bruine baksteen. De kopgevels zijn gedeeltelijk afgewerkt met houten rabatdelen. De rieten kappen lopen door tot op verschillende hoogten. De kozijnen, vensters en deuren zijn van hout, de oorspronkelijke roedenverdeling is vrijwel overal nog aanwezig.

De voorgevel (ZW) wordt geleed door een topgevel met wolfseind aan de linkerzijde van de middenwoning (19), aansluitend aan de overhoeks geplaatste hoog opgaande schoorsteen. De toegangsdeur bevindt zich aan de rechterzijkant van de topgevel, de rest van de gevel ligt iets terug. Aan de rechterzijde bevindt zich net voor het overhoeks geplaatste geveldeel een hoog opgaande schoorsteen. Het linker deel van de zuidwestgevel van de linkerwoning (7) ligt iets terug. Op de begane grond is een reeks van drie vensters geplaatst. De rest van de gevel is bedekt met houten rabatdelen, op de verdieping de balustrade vormend van de open loggia, bereikbaar via openslaande deuren geflankeerd door vensters. Het rechter deel van de gevel bevat op de begane grond een venster, geflankeerd door zijvensters en in de linker zijkant een deur. Op de verdieping is een vensterreeks van zeven vier-ruitsvensters geplaatst waarvan er een zich aan de linkerzijkant bevindt. De topgevel van de middenwoning (19) bevat op de begane grond een reeks van drie vensters, op de verdieping en de zolderverdieping een reeks van drie. In het rechter geveldeel bevinden zich op de begane grond rechts een deur met drie zes-ruitsvensters aan de linkerzijde en links een dubbel vier-ruitsvenster. In het dakvlak, dat doorloopt tot de eerste bouwlaag zijn twee dakkapellen geplaatst onder rieten kap en waarvan de onderzijde wordt geaccentueerd door een rij rode pannen. De rechterwoning (21) bevat links op de begane grond een reeks van drie vensters, op de verdieping een dakkapel. In het overhoeks geplaatste geveldeel bevinden zich openslaande deuren in een open portiek met geribbelde pijler op de hoek waarin in de zuidgevel de toegangsdeur is gesitueerd. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel naast de schoorsteen.

De linkergevel (W), aan de Potgieterlaan, bevat aan de linkerzijde de toegangsdeur in portiek met geribbelde pijler op de linkerhoek. Rechts bevindt zich een reeks van drie vensters in het gevelvlak. De rest van de gevel onder wolfsdak is gedekt met houten rabatdelen en bevat de zijkant van de open loggia, geflankeerd door een venster.

De rechtergevel (Z) aan de Burgemeester 's Jacoblaan bevat rechts van de portiek op de begane grond een vensterreeks met zes-ruitsvensters die zich om de hoeken doorzet. Op de verdieping bevindt zich een reeks van drie vensters onder de ver overstekende dakrand.

De achtergevel van de linker woning (7), zichtbaar vanaf de Potgieterlaan, bevat op de begane grond enkele vensters. De garage sluit hierop aan. Op de verdieping is in het dakvlak een brede dakkapel geplaatst. Op de zolderverdieping zijn twee dakkapellen aangebracht. De achtergevel van de middenwoning bevat rechts een topgevel waarvan het rechterdeel van de gevel uitloopt in een schoorsteen. Op de begane grond is een vensterreeks van drie vensters, op de verdieping van twee vensters geplaatst. Onder de dakrand zijn twee brede vensters aangebracht. Het linker geveldeel ligt iets terug, in de linker zijgevel van de topgevel is een deur geplaatst, terwijl een muurvlak gedeeltelijk is doorgezet. Op de begane grond bevinden zich verder nog twee deuren, de linker geflankeerd door identiek uitgevoerde tien-ruitsvensters. Op de verdieping vormen rabatdelen de borstwering van het balkon onder overstekend dak. In de gevel een reeks van vier en drie kozijnen. De noordoostgevel van de rechter woning (21) heeft op de begane grond de toegang tot het terras en twee kleine vensters. Niet het gehele geveldeel is terugliggend. Een dubbel venster, op de begane grond met deur, ligt in het vlak van de balustrade rechts van een schoorsteen. De oostgevel, zichtbaar vanaf de Burgemeester 's Jacoblaan, bevat een topgevel, gedeeltelijk met hout afgewerkt, met zowel op de begane grond als op de verdieping een venster. Links is op de begane grond een deur geplaatst. In de linkergevel van de risalerende topgevel is een venster geplaatst. In het terugliggende geveldeel zijn vensters geplaatst.

Waardering

De uit 1925 daterende oostelijke woonhuisreeks met garage is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van expressionistische herenhuisarchitectuur en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Burgemeester 's Jacoblaan/ Potgieterlaan". Tevens heeft de reeks ensemblewaarde in samenhang met de westelijke woonhuisreeks, de plantsoenen en het tegenovergelegen verdiepte grasveld.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513224. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1925
1925
exact

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonblok

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Expressionisme
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Doornberg, N. ; Noord-Holland
architect / bouwkundige / constructeur