Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513228
Complexnummer
513227 - Lindelaan 11
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82791/199
Kadastrale aanduiding
Bussum F 1822
Lindelaan 11, 1405 AH te Bussum

Omschrijving

Inleiding

VILLA, hoofdonderdeel van het complex "Lindelaan 11", gebouwd in eclectische bouwtrant in het laatste kwart van de 19de eeuw. De villa is vrijstaand en terugliggend gesitueerd op een terrein aan de westzijde van de Lindelaan in de villawijk Het Spiegel.

NB: De uitbouw aan de zuid- en westzijde vallen buiten de bescherming.

Omschrijving

Villa, opgetrokken op een vrijwel rechthoekige plattegrond met serre aan de noordzijde en uitbouw aan de zuid- en westzijde, bestaande uit twee bouwlagen en kapverdieping onder een afgeknot schilddak, bedekt met zwarte kruispannen. De villa heeft wit gepleisterde gevels, elk drie vensterassen breed. De gevels zijn horizontaal geleed door middel van incisies, als waren het speklagen, een gekorniste lijst ter hoogte van de plint (behalve aan de westzijde), twee gekorniste lijsten ter hoogte van de verdiepingscheiding (behalve aan de westzijde) en een hoofdgestel met tandlijst. De gevels zijn vertikaal geleed door middel van pilasters nabij de hoeken van de gevels. De pilasters ter hoogte van de begane grond dragen, samen met consoles boven de sluitstenen van de segmentbogen boven de vensters, de onderste gekorniste lijst ter hoogte van de verdiepingscheiding, de pilasters ter hoogte van de verdieping de architraaf. Aan de noord- oost- en zuidzijde wordt de middelste as geaccentueerd door op de begane grond een uitgebouwde entree (oost), een uitgebouwde serre (noord) en pilasters (zuid); op de verdieping met een naar voren komend geveldeel, geflankeerd door pilasters; en in het dakvlak met een dakkapel met stolpramen tussen pilasters die een hoofdgestel met tandlijst dragen en wangen met schelpmotief, onder een bolvormig tentdak met piron en windvaan. Het achterdakvlak (west) heeft een dakkapel onder plat dak.

De voorgevel (O) bevat op de begane grond in het midden de rechthoekig uitgebouwde entreepartij. De toegangsdeur met zijlichten en getoogde bovenlichten zijn in een houten gesneden kozijn gevat, evenals de vensters met middenstijl en rondboogvormig bovenlicht in de zijgevels. Rondbogen, gedragen door balusters sieren de onderzijde van de zijlichten en vensters. De ramen zijn gekleurde glas-in-loodramen. Links en rechts is een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst. Het linker venster bevat een gebrandschilderd raam. Boven de ingangspartij bevindt zich een balkon, bereikbaar via een deur met bovenlicht en omgeven door een sierlijk gesmeed hek tussen houten pijlers met pijnappel-bekroning. Links en rechts bevindt zich een T schuifvenster.

De linker zijgevel (Z) bevat in het midden op de begane grond een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst, op de verdieping een stolpvenster met bovenlicht. Links bevindt zich ter hoogte van de begane grond een uitbouw. Een uitgemetselde schoorsteen bevindt zich op de hoek. Op de verdieping is een stolpvenster met bovenlicht geplaatst. Rechts bevinden zich naast de pilaster op beide bouwlagen een klein venster, op de begane grond is verder een breed venster geplaatst, op de verdieping een stolpvenster met bovenlicht.

De rechter zijgevel (N) bevat op de begane grond in het midden een uitgebouwde vijfhoekige serre met vensters en een deur aan de westzijde. Links bevinden zich in de gevel openslaande deuren met dubbel bovenlicht, de noordoosthoek wordt omgeven door een gepleisterde opengewerkte balustrade tussen lage pilaren. Rechts is een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst. Boven de serre bevindt zich een balkon, bereikbaar via een deur met bovenlicht en omgeven door een sierlijk gesmeed hek tussen houten pijlers met pijnappel-bekroning. Op de verdieping is links en rechts een blind rond venster met geprofileerde randen aangebracht.

De achtergevel (W) bevat de uitbouw. Links is op de begane grond een venster met segmentvormig bovenlicht geplaatst. Op de verdieping bevindt zich links en rechts een stolpvenster met bovenlicht, in het midden zijn openslaande deuren met bovenlicht geplaatst.

Waardering

De villa, behorende tot het complex "Lindelaan 11" is van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa, gebouwd in het laatste kwart van de 19e eeuw in eclectische bouwtrant en als een van de eerste villa's, gebouwd in de villawijk Het Spiegel te Bussum. Vanwege de ensemblewaarde van villa met koetshuis en koetsierswachthuisjes. Daarnaast heeft de villa beeldbepalende waarde vanwege de prominente situering aan de westzijde van de Lindelaan.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513227. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1875
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden