Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513230
Complexnummer
513227 - Lindelaan 11
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82791/56
Kadastrale aanduiding
Bussum F 1822
Bij Lindelaan 11, 1405 AH te Bussum

Omschrijving

Inleiding

Twee voormalige KOETSIERSWACHTHUISJES, behorende tot het villacomplex "Lindelaan 11", gebouwd in eclectische bouwtrant in het laatste kwart van de 19de eeuw. De koetsierswachthuisjes zijn, met een muur met elkaar verbonden, gesitueerd aan de zuidzijde van de oprijlaan.

Omschrijving

De twee voormalige koetsierswachthuisjes, op rechthoekige plattegrond, worden elk afgesloten door een houten zadeldak. De gevels zijn wit gepleisterd op een zwarte plint. Aan de noordzijde bevindt zich een rondboogvormige houten opgeklampte deur met kruisgeheng in gepleisterde boog. De wachthuisjes zijn bij de hoeken verzwaard en hebben blinde zijmuren. De achtergevels zijn met de tussenstaande tuinmuur verbonden.

Waardering

De gaaf bewaarde laat 19de-eeuwse voormalige koetsierswachthuisjes zijn van algemeen belang uit cultuur- en architectuurhistorisch oogpunt als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Lindelaan 11" en als zodanig tevens van belang wegens typologische zeldzaamheidswaarde. Vanwege de ensemblewaarde van villa met koetshuis en koetsierswachthuisjes.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513227. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Transport Abri

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1875
1875
globaal

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Eclecticisme
invloeden