Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513232
Complexnummer
513231 - JORULLO
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82791/15
Kadastrale aanduiding
Bussum E 5474
Nieuwe 's-Gravelandseweg 21, 1405 HK te Bussum

Omschrijving

Inleiding

VILLA, hoofdonderdeel van het complex "Jorullo", gebouwd in Art Nouveau stijl rond 1901. De villa is vrijstaand en op een verhoging in het terrein gesitueerd op de hoek van de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de H.J. Schimmellaan, met de voorzijde aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg. Het TOEGANGSHEK met spijlenhek bevindt zich aan de zuidwest- en westzijde van het terrein.

Omschrijving

De villa, opgetrokken op samengestelde rechthoekige plattegrond en bestaande uit twee bouwlagen en een kapverdieping, heeft een onregelmatig gevormde bouwmassa met erkers aan de westzijde en op de noordwesthoek, een uitbouw aan de noordoostzijde, een serre en loggia aan de zuidzijde en een terras aan de zuidwest- en oost- en zuidoostzijde. Het oost-west georiënteerde volume aan de zuidzijde wordt gedekt door een wolfdak met de noklijn haaks op de weg. Het volume aan de noordzijde wordt gedekt door een aangekapt schilddak. De samengestelde kap is bedekt met rode geglazuurde Tuiles-du-Nord. De overstekken rusten op gesneden consoles en schoren, geplaatst op een gestucte cordonlijst en kleine natuurstenen consoles. De gevels zijn wit gepleisterd op een natuurstenen plint. Het geveldeel tussen de plint en de onderdorpels is in oranje baksteen gemetseld. In oranje baksteen zijn eveneens gemetseld de ontlastingsbogen, de band op de verdiepingscheiding en de kruisvormige decoraties onder de daklijst tussen de gesneden consoles. De bovenlichten zijn voorzien van gekleurde glas-in-loodramen met motieven en voorstellingen, waaronder schepen en guirlandes. De vensterbanken zijn van natuursteen. Het terras met granitovloer, op natuurstenen voet, wordt aan de zuidzijde omgeven door een sierlijk ijzeren hek met driezijdige motieven en houten bovenregel, verankerd in pilaren van oranje baksteen met natuurstenen afdekplaat. Het terras is bereikbaar via twee trappen met drie natuurstenen treden aan de zuidzijde en een trap van drie natuurstenen treden aan de oostzijde, lopend over de volle breedte van het terras.

De voorgevel (W) bevat aan de rechterzijde één vensteras onder een door een wolfdak afgesloten topgevel. Op de begane grond en de verdieping bevindt zich een vijfzijdige erker met drie vensters met bovenlicht, terwijl het verschil in diepte wordt bedekt met rode leipannen. Boven de vensters loopt een gestucte geprofileerde lijst. In de top van de gevel is, boven het afgeknotte driezijdige dak van de erker en onder de houten afwerking van de gevel, een driedelig venster geplaatst waarvan het middelste raam met bovenlicht. In het midden van de gevel bevindt zich één vensteras in een torenachtig volume, oorspronkelijk bekroond door een open houten torentje met ver overstekend tentdak. Op de begane grond is de ingangspartij geplaatst, bestaande uit een dubbele houten deur met glaspanelen en ijzeren beslag, pilastervormige middenstijl en met rondboogvormig bovenlicht onder een luifel en bereikbaar via drie natuurstenen treden. Het driezijdige dak van de luifel wordt bedekt door kleine rode Tuiles-du-Nord en gedragen (doorboord) door twee vierkante kolommen, bekroond door een kroonlijst, waarop een houten raamwerk als bij de pergola op de verdieping aan de zuidzijde. Op de verdieping is een schuifvenster geplaatst met toogvormig bovenlicht; op de derde bouwlaag, die boven de daklijst uitsteekt, is een driedelig, niet origineel, getrapt rondboogvenster.

Links in de gevel bevindt zich één vensteras met op de begane grond een schuifvenster met getoogd bovenlicht met luiken. Op de verdieping zijn openslaande deuren met luiken en getoogd bovenlicht geplaatst achter een rondboog. De deuren geven toegang tot een balkon met een opengewerkte houten balustrade welke zich voortzet over de borstwering van de schuin geplaatste erker op de noordwesthoek. Onder het balkon is de balk van het houten raamwerk doorgezet, waardoor de consoles, waarop de balkonvloer rust heen komen, rustend op de kroonlijst van de linker pilaar voor de ingang en een bewerkte gehouwen console op de penant van de erker op de noordwesthoek. De rechthoekig uitgebouwde erker onder een tentdakje bevat op de begane grond drie vensters met bovenlicht; op de verdieping is de erker uitgevoerd in hout, met vensters met bovenlicht.

De linker zijgevel (N) bevat in het midden in een kleine uitbouw een toegangsdeur met diefijzers, bereikbaar via drie natuurstenen treden, met rechts daarvan twee kleine vensters met gekleurde glas-in-loodramen waarvan de bovenste een klapraam is. De kap met piron wordt bedekt door kleine rode Tuiles-du-Nord. Geheel rechts is een schuifvenster met getoogd bovenlicht geplaatst. Aan de linkerzijde bevindt zich de uitbouw waarvan het dak dienst doet als balkon, omgeven door een sierlijk ijzeren hekwerk tussen bakstenen pilaren met natuurstenen deksteen. De gevelrand is belegd met Tuiles-du-Nord. Aan de oostzijde is het dak doorgetrokken. In de noordgevel bevinden zich een stolpvenster en een venster met middenstijl en getoogd bovenlicht, in de westgevel een venster met middenstijl en getoogd bovenlicht, in de oostgevel een deur en stolpvenster met bovenlicht. Het balkon is bereikbaar via openslaande deuren met persiennes, geplaatst in licht risalerend gevelvlak dat doorloopt tot even boven de dakrand onder zadeldak met schoorsteen. Boven de deuren bevindt zich een stolpvenster met rondboogvormig bovenlicht. Het trappenhuis wordt verlicht door twee grote samengestelde vensters met gekleurde glas-in-lood ramen, geplaatst in een rondboog boven de kleine uitbouw. Rechts van de horizontale muurdam tussen de vensters is een klein venster geplaatst, omgeven door rode bakstenen in siermotief.

De rechter zijgevel (Z) bevat op de begane grond in het midden een serre, waarvan de getoogde deuren met zij- en bovenlichten in het naar voren komende deel onder lessenaarsdak aan de zuidzijde bereikbaar zijn via drie natuurstenen treden. De serre bevat aan de west- en oostzijde een getoogde deur met bovenlicht, uitkomend op het terras. Links en rechts is in het gevelvlak een dubbele deur met bovenlicht en persiennes geplaatst. Pilaren op bakstenen voet en met kroonlijst dragen het balkon dat over de gehele breedte van de gevel loopt en dat bereikbaar is via openslaande deuren met getoogd bovenlicht en persiennes aan de rechter- en linkerzijde. In het midden zijn twee kleine vensters met glas-in-loodramen geplaatst in een getoogde nis met links daarvan een stolpvenster. De middelste vier pilaren, van de serre, zijn doorgezet en voorzien van een houten raamwerk, een pergola vormend op de verdieping. Het balkon wordt omgeven door een ijzeren hek. In het dakvlak wordt de oranje schoorsteen geflankeerd door kwartrondvensters in houten ombouw onder lessenaarsdak.

De achtergevel (O) bevat links de topgevel onder wolfdak. Op de begane grond is een dubbele deur met getoogd bovenlicht en luiken geplaatst, op de verdieping een schuifvenster met getoogd bovenlicht en persiennes, in de top van de gevel, onder de houten afwerking van de gevel, een driedelig venster, het middelste raam met bovenlicht. In het rechter geveldeel is op de begane grond links een deur met getoogd bovenlicht en persiennes geplaatst, rechts een brede opening met schuifdeur, zijlichten, getoogde bovenlichten en persiennes. Op de verdieping zijn twee schuifvensters, de linker met glas-in-loodramen, met persiennes geplaatst. In het dakvlak bevindt zich een dakkapel onder lessenaarsdak.

Het tweevleugelige ijzeren TOEGANGSHEK met spijlenhek is uitgevoerd met ronde Art-Nouveau motieven.

Waardering

De villa, hoofdonderdeel van het complex "Jorullo" met toegangshek is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in Art Nouveau stijl, uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Vanwege de ensemblewaarde van het complex bestaande uit de villa, hek en koetshuis. Daarnaast heeft de villa stedebouwkundige waarde vanwege de prominente situering op de hoek van de Nieuwe 's-Gravelandseweg en de H.J. Schimmellaan in de villawijk Het Spiegel.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513231. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Woonhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1901
1901
globaal

Bouwtypen

Hoofdcategorie Subcategorie Bouwtypen Toelichting
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
Art Nouveau
invloeden