Registergegevens

Monumentgegevens

Monumentnummer
513622
Complexnummer
513620 - St.Ursula
Inschrijving register
Kadaster deel/nr
82668/176
Kadastrale aanduiding
Workum H 578
Bij Ursuladyk 3, 8724 HR te It Heidenskip

Omschrijving

Inleiding

Het ZOMERHUIS, gebouwd in 1884 bij het complex van de stelpboerderij "St. Ursula", ligt ten oosten van de boerderij, tussen de boerderij en het toegangspad. Het is in een Ambachtelijke-traditionele stijl opgetrokken vermoedelijk door aannemer Kl. Wielinga uit Idskenhuizen, die ook de boerderij bouwde. Het zomerhuis omvat drie gedeeltes, die van noord naar zuid in gebruik waren als keuken, kaashok en stierenhok.

Omschrijving

Het zomerhuis heeft een lange, rechthoekige plattegrond, wordt gedekt door een zadeldak van rode gegolfde Friese pannen en is uit bruine baksteen opgetrokken. Voor de decoratieve elementen, inclusief de geblokte hoekversieringen, zijn gele bakstenen gebruikt. De voorgevel wordt versierd door een geschulpte windveer. Daar onder is een ruitvormig siermotief aangebracht in gele baksteen. Twee symmetrisch geplaatste T-vensters met gemetselde, gele strekken voorzien de voormalige keuken van daglicht. In de oostelijke zijgevel zitten een brede houten deur met gele gemetselde strek en een twaalfruits venster met metalen roedenverdeling. De achtergevel wordt gesierd door een windveer, identiek aan die in de voorgevel, een ruitvormige bakstenen versiering en een klein venster met ijzeren roedenverdeling. In de westelijke zijgevel zitten drie houten deuren en drie vensters met ijzeren roedenverdeling. Het INTERIEUR is qua indeling origineel. De vloeren van stenen tegels en houten plafonds zijn origineel.

Waardering

Het zomerhuis uit 1884, horend bij het complex van de boerderij "St. Ursula" bij 't Heidenskip te Workum, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling;

- als essentieel onderdeel van een complex dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is;

- vanwege de architectonische gaafheid van exterieur en interieur;

- in relatie tot de visuele en structurele gaafheid van het complex en de landschappelijke omgeving.

Dit monument maakt onderdeel uit van complexnummer 513620. Hier vindt u meer informatie over het complex en de bijbehorende monumenten.

Overige gegevens

Oorspronkelijke functies

Hoofdfunctie Hoofdcategorie Subcategorie Functie Verbijzondering Toelichting
Ja Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Zomerhuis

Bouwactiviteiten

Werkzaamheid Van Tot Nauwkeurigheid Toelichting
vervaardiging
1884
1884
exact

Bouwstijlen

Bouwstijl Zuiverheid Toelichting Rijksmonumentnummer
ambachtelijk-traditionele bouwtrant
invloeden

Ambachten

Vakman Beroep Toelichting
Wielinga, Kl. ; Drenthe
aannemer / uitvoerder